15 tulosta

Koneistaja tekee pääosin tiimityötä, joten yhteistyötaidot ovat tarpeen. Koneistaja työskentelee usein projekteissa, joissa on mukana eri alojen ammattilaisia. Työ koneistajana kysyy kädentaitoja, oma-aloitteisuutta, tarkkuutta ja huolellisuutta.

Levyseppähitsaajan työ kysyy kädentaitoja, oma-aloitteisuutta ja kykyä omaksua paljon tietoa. Levyseppähitsaaja tekee usein tiimityötä, joten yhteistyötaidot ovat tarpeen.

Koneistaja ja Levyseppähitsaaja

Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston ja kuntakokeilujen maahanmuuttajataustaiset työnhakija-asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneet CNC-koneen käyttämisestä ja koneistuksesta.
Aikaisempaa kokemusta koneistuksesta ei tarvita, mutta se on eduksi.

Hakijoiden riittävä kielitaito varmistetaan valintahaastattelussa ja tarvittaessa kielikokeella.
Vaadittava kielitaitotaso suomen kielessä on A2.2.

Koulutuksen tavoitteena oppia alan perustaitoja sekä käyttämään CNC-ohjattua sorvia tai työstökeskusta. Opiskelijoille pyritään järjestämään koulutuksen loppuvaiheessa työssäoppimispaikka, joka tukee työllistymistä koulutuksen päätteeksi. Opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa osaamisen täydentämistä muilla tutkinnon osilla tai suorittaa koko tutkinto.

Opiskelupaikkoja 10.

Koneistaja ja Levyseppähitsaaja, Hyvinkää, 19.9.2022

Peruskoulutus-opinnot on suunnattu TE-toimiston ja kuntakokeilun työnhakija-asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneita CNC-koneen käyttämisestä ja koneistuksesta.
Hakijalle on eduksi aikaisempi alan kokemus, mutta se ei ole välttämätöntä.

Tavoitteena on hankkia kone- ja tuotantotekniikan alan yleistä osaamista sekä käyttämään CNC-ohjattua sorvia/työstökeskusta, ja löytää koulutuksen aikana työssäoppimispaikka alan yrityksessä.

Opiskelupaikkoja 8.

Koneistaja ja Levyseppähitsaaja, Hyvinkää, 19.9.2022

Täydennyskoulutus on suunnattu TE-toimiston ja kuntakokeilun työnhakija-asiakkaille, joilla on kokemusta hitsauksesta tai koneistuksesta ja tarvitsevat päivitystä nykyiseen osaamiseen.

Hitsaus: tavoitteena päivittää hitsaustaitoja ja suorittaa jokin hitsauspätevyyskoe. Opiskelun aikana suoritetaan kone- tuotantotekniikan perustutkinnosta yksi tutkinnon osa.

Koneistus: tavoitteena päivittää koneistuksen osaamista, erityisesti CNC-sorvauksessa/-jyrsinnässä. Opiskelun aikana suoritetaan kone- tuotantotekniikan perustutkinnosta 1-2 tutkinnon osaa.

Koulutuksen aikana on tavoitteena löytää työssäoppimispaikka alan yrityksessä.

Opiskelupaikkoja 5.

Koneistaja ja Levyseppähitsaaja, Hyvinkää, 19.9.2022

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita CNC-koneen käyttämisestä ja koneistuksesta. Aikaisempaa kokemusta koneistuksesta ei tarvita, mutta se on eduksi.

Koulutuksen tavoitteena on oppia kone- ja tuotantotekniikan alan yleistä osaamista sekä käyttämään CNC-ohjattua sorvia/työstökeskusta. Koulutuksen aikana on tavoitteena löytää työssäoppimispaikka alan yrityksessä.

Opiskelupaikkoja 5.

Koneistaja ja Levyseppähitsaaja, Riihimäki, 19.9.2022

Tutkinnon kohderyhmänä ovat kone- ja tuotantotekniikan ammattia uutena ammattina tai ilman alan aikaisempaa koulutusta olevat henkilöt, jotka haluavat suorittaa tutkinnon osan tai osia.

Koneistaja ja Levyseppähitsaaja, Hyvinkää,

Tutkinnon kohderyhmänä ovat kone- ja tuotantotekniikan ammattia uutena ammattina tai ilman alan aikaisempaa koulutusta olevat henkilöt, jotka haluavat suorittaa tutkinnon osan tai osia.

Koneistaja ja Levyseppähitsaaja, Riihimäki,

Aloituspaikat ovat yksittäisiä opiskelupaikkoja, jotka toteutetaan yhteisessä koulutusprosessissa yhteishaun kautta tulleiden opiskelijoiden kanssa ja opiskelu on päätoimista päiväopiskelua.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat uutta ammattia/tutkintoa hankkivat henkilöt.

Koneistajana työskentelee yleensä erilaisissa valmistus-, asennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä. Tavanomaisia työpaikkoja ovat konepajat, konekorjaamot sekä teollisuuden kunnossapitoyritykset.

Levyseppähitsaaja työskentelee yleensä erilaisissa hitsaus-, levy- ja teräsrakennetehtävissä.
Teknologian kehittymisen myötä ohjelmoitavat levytyökoneet, hitsaustyön automatisointi ja uudet tuotantojärjestelmät ovat lisääntyneet konepajatuotannossa. Tavanomaisia työpaikkoja ovat konepajat, telakat, metalli- ja konekorjaamot sekä teollisuuden kunnossapitoyritykset.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa laaja-alaiset perusvalmiudet teknologiateollisuuden eri valmistustehtäviin. Laaja-alaisten perusvalmiuksien lisäksi opiskelija saa erikoisosaamista valitsemaansa työtehtävään. Alalle valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Koneistaja valmistaa metallista työpiirustusten mukaisesti erilaisia tuotteita ja koneenosia lastuavin työmenetelmin. Työmenetelmiä ovat tyypillisesti sorvaus ja jyrsintä. Opintoihin sisältyy CNC-koneistusta, CAD -piirtämistä ja CAM -ohjelmointia.

Levyseppähitsaaja on monitaitoinen metallialan ammattilainen, jolla hallitsee erilaisten metallien kuten teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin hitsaamisen sekä levyjen leikkaamisen ja muotoilun. Opinnot sisältävät hitsaus ja levytöiden lisäksi myös NC-tekniikkaa ja robottihitsausta.

Koneistaja, Riihimäki, 4.8.2022

Aloituspaikat ovat yksittäisiä opiskelupaikkoja, jotka toteutetaan yhteisessä koulutusprosessissa yhteishaun kautta tulleiden opiskelijoiden kanssa ja opiskelu on päätoimista päiväopiskelua.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat uutta ammattia/tutkintoa hankkivat henkilöt.

Koneistajana työskentelee yleensä erilaisissa valmistus-, asennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä. Tavanomaisia työpaikkoja ovat konepajat, konekorjaamot sekä teollisuuden kunnossapitoyritykset.

Levyseppähitsaaja työskentelee yleensä erilaisissa hitsaus-, levy- ja teräsrakennetehtävissä. Teknologian kehittymisen myötä ohjelmoitavat levytyökoneet, hitsaustyön automatisointi ja uudet tuotantojärjestelmät ovat lisääntyneet konepajatuotannossa. Tavanomaisia työpaikkoja ovat konepajat, telakat, metalli- ja konekorjaamot sekä teollisuuden kunnossapitoyritykset.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa laaja-alaiset perusvalmiudet teknologiateollisuuden eri valmistustehtäviin. Laaja-alaisten perusvalmiuksien lisäksi opiskelija saa erikoisosaamista valitsemaansa työtehtävään. Alalle valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Koneistaja valmistaa metallista työpiirustusten mukaisesti erilaisia tuotteita ja koneenosia lastuavin työmenetelmin. Työmenetelmiä ovat tyypillisesti sorvaus ja jyrsintä. Opintoihin sisältyy CNC-koneistusta, CAD -piirtämistä ja CAM -ohjelmointia.

Levyseppähitsaaja on monitaitoinen metallialan ammattilainen, jolla hallitsee erilaisten metallien kuten teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin hitsaamisen sekä levyjen leikkaamisen ja muotoilun. Opinnot sisältävät hitsaus ja levytöiden lisäksi myös NC-tekniikkaa ja robottihitsausta.

Koneistaja, Hyvinkää, 4.8.2022
Sisältöön liittyvät koulutuskategoriat