18 tulosta

Koulutus sopii erityisesti palvelualoilla tuottavuustyötä tekeville, jotka toimivat esimies- ja johtamistehtävissä. Myös kaikkille Lean-ajattelusta kiinnostuneille.

Enemmän liiketoimintaosaamista, Hyvinkää, 7.3.2023

Koulutus sopii erityisesti palvelualoilla tuottavuustyötä tekeville, jotka toimivat esimies- ja johtamistehtävissä. Myös kaikkille Lean-ajattelusta kiinnostuneille.

Enemmän liiketoimintaosaamista, Hyvinkää, 10.3.2022

Esimiehille ja asiantuntijoille, jotka haluavat muodostaa kokonaiskuvan liiketoiminnan johtamisesta, saada välineitä nykytilan arviointiin ja tavoiteasetantaan. 

Enemmän liiketoimintaosaamista, Hyvinkää, 10.11.2022

Esimiehet ja asiantuntijat, jotka ovat suorittaneet Talous- ja kannattavuus -verkkokurssin tai hallitsevat talouden peruskäsitteet.

Enemmän liiketoimintaosaamista, Hyvinkää, 8.12.2022

Kaikille, jotka haluavat työssään pystyä paremmin yhteensovittamaan omat kykynsä ja tietomäärän, joka meitä ympäröi jatkuvasti. Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää syvemmin tietoturvan merkityksen organisaatiossa ja työtavoissa, osaa käyttää turvallisemmin OneDrivea, OneNotea ja Teamsiä omassa työssään.

Koulutukseen osallistuvalle tulee olla hallussa digitaitojen perusteet.

Enemmän liiketoimintaosaamista, Hyvinkää, 18.5.2022

Kaikille, jotka haluavat työssään pystyä paremmin yhteensovittamaan omat kykynsä ja tietomäärän, joka meitä ympäröi jatkuvasti. Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää syvemmin tietoturvan merkityksen organisaatiossa ja työtavoissa, osaa käyttää turvallisemmin OneDrivea, OneNotea ja Teamsiä omassa työssään.

Koulutukseen osallistuvalle tulee olla hallussa digitaitojen perusteet.

Enemmän liiketoimintaosaamista, Hyvinkää, 1.12.2022

Esimiehet ja asiantuntijat, jotka haluavat oppia tuntemaan strategian peruskäsitteet ja rakenteet, ymmärtämään strategian merkityksen jokapäiväisessä työskentelyssä ja oman työnsä merkityksen organisaation strategian toteutumisessa.

Enemmän liiketoimintaosaamista, Hyvinkää, 16.11.2022

Kaikille, jotka haluavat työssään pystyä paremmin yhteensovittamaan omat kykynsä ja tietomäärän, joka meitä ympäröi jatkuvasti. Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää syvemmin tietoturvan merkityksen organisaatiossa ja työtavoissa, osaa käyttää turvallisemmin OneDrivea, OneNotea ja Teamsiä omassa työssään.

Koulutukseen osallistuvalle tulee olla hallussa digitaitojen perusteet.

Enemmän liiketoimintaosaamista, Hyvinkää, 18.5.2023

Koulutus sopii erityisesti palvelualoilla tuottavuustyötä tekeville, jotka toimivat esimies- ja johtamistehtävissä. Myös kaikkille Lean-ajattelusta kiinnostuneille.

Enemmän liiketoimintaosaamista, Hyvinkää, 22.11.2022

Aloittelevat esimiehet ja asiantuntijat.

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:

  • Sopimuksen syntyminen ja päättäminen
  • Sopimusrikkeet ja pätemättömyys
  • Sopimuksen tekemisen apuvälineet
Enemmän liiketoimintaosaamista, Verkko, 1.1.2022

Esimiehet ja asiantuntijat.

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:

  • Talouden ja kannattavuuden peruskäsitteet
  • Hinnoittelu
  • Kannattavuuslaskennan ja kustannuslaskennan peruskäsitteet
  • Yrityksen talouden viitekehys
Enemmän liiketoimintaosaamista, Verkko, 1.1.2022

Esimiehet ja asiantuntijat, jotka ovat suorittaneet Talous- ja kannattavuus -verkkokurssin tai hallitsevat talouden peruskäsitteet.

Enemmän liiketoimintaosaamista, Hyvinkää, 19.4.2023

Koulutus sopii erityisesti palvelualoilla tuottavuustyötä tekeville, jotka toimivat esimies- ja johtamistehtävissä. Myös kaikkille Lean-ajattelusta kiinnostuneille.

Enemmän liiketoimintaosaamista, Hyvinkää, 23.11.2023

Esimiehille ja asiantuntijoille, jotka haluavat muodostaa kokonaiskuvan liiketoiminnan johtamisesta, saada välineitä nykytilan arviointiin ja tavoiteasetantaan.

Enemmän liiketoimintaosaamista, Hyvinkää, 9.11.2023
Sisältöön liittyvät koulutuskategoriat