13 tulosta

Koulutuksen tavoitteena on lisätä itsetuntemusta ymmärtämällä omia motivaattoreita ja sitä, miten ne vaikuttavat omiin päätöksiin ja toimintaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka toimivat tehtävissä, joissa tavoitteena johtaa, valmentaa tai opettaa erilaisia henkilöitä vuorovaikutuksen keinoin.

Minä esihenkilönä, Hyvinkää, 17.11.2022

Koulutuksen tavoitteena on lisätä itsetuntemusta ymmärtämällä omia motivaattoreita ja sitä, miten ne vaikuttavat omiin päätöksiin ja toimintaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka toimivat tehtävissä, joissa tavoitteena johtaa, valmentaa tai opettaa erilaisia henkilöitä vuorovaikutuksen keinoin.

Minä esihenkilönä, Hyvinkää, 30.3.2023
Palautetaidot 3.11.2022

Esimiehille, jotka haluavat oppia vahvistamaan itsetuntemustaan sekä palautteenanto- ja vastaanottotaitoja teorian ja harjoitusten avulla.

Minä esihenkilönä, Hyvinkää, 3.11.2022

Esimiehille ja asiantuntijoille, jotka haluavat oppia ymmärtämään valmentavan johtamisen vaikutukset ja toteuttamaan sitä käytännössä.

Minä esihenkilönä, Hyvinkää, 25.5.2023
Palautetaidot 2.11.2023

Esimiehille, jotka haluavat oppia vahvistamaan itsetuntemustaan sekä palautteenanto- ja vastaanottotaitoja teorian ja harjoitusten avulla.

Minä esihenkilönä, Hyvinkää, 2.11.2023

Esimiehet ja asiantuntijat, jotka tarvitsevat valmiudet organisaation turvallisuustilanteen kartoittamiseen ja turvallisuuden kehittämistarpeiden analysointiin sekä ymmärrystä riskienhallinnan ja turvallisuussuunnittelun merkityksestä yritystoiminnassa. Työ- ja yritysturvallisuutta tarkastellaan johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta.

Minä esihenkilönä, Hyvinkää, 19.9.2023

Esimiehille ja asiantuntijoille, jotka haluavat oppia ymmärtämään valmentavan johtamisen vaikutukset ja toteuttamaan sitä käytännössä.

Minä esihenkilönä, Hyvinkää, 2.11.2023

Esimiehille ja asiantuntijoille, jotka haluavat oppia ymmärtämään valmentavan johtamisen vaikutukset ja toteuttamaan sitä käytännössä.

Minä esihenkilönä, Hyvinkää, 3.11.2022
Palautetaidot 23.3.2023

Esimiehille, jotka haluavat oppia vahvistamaan itsetuntemustaan sekä palautteenanto- ja vastaanottotaitoja teorian ja harjoitusten avulla.

Minä esihenkilönä, Hyvinkää, 23.3.2023
Sisältöön liittyvät koulutuskategoriat