12 tulosta

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo alalle soveltuva koulutus, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai sitä vastaavat tiedot. Työssä tärkeimpiä ominaisuuksia työntekijälle ovat asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja ammattitaito.

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Sykkiikö sydämesi vanhustyölle? Haluatko olla osaava saattaja elämän loppuvaiheessa? Koulutuksen aikana saat työkaluja ikääntyneen ja hänen läheisensä kohtaamiseen tunnerikkaan elämänvaiheen aikana.

 Tervetuloa suorittamaan Vanhustyön erikoisammattitutkintoon sisältyvää Saattohoitajan koulutusta. Suoritat kaksi pakollista tutkinnon osaa, Palliatiivinen hoitotyö ja Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen sekä valinnaisena tutkinnon osana joko Muistioireiden tai muistisairaan ihmisen tukeminen tai Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen.  

Koulutus on tarkoitettu vanhustyön ammattilaisille, jotka haluavat löytää työhönsä jotakin uutta, kehittää itseään ja osaamistaan monipuolisesti vanhustyön eri osaamisalueilla.

Sinulta edellytetään vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ja alan työpaikkaa. Koulutuksen aikana tehdään käytännön läheinen kehittämistehtävä omalle työpaikalle.

Saattohoitaja (EAT), Hyvinkää, 25.8.2025

Sykkiikö sydämesi vanhustyölle? Haluatko olla osaava saattaja elämän loppuvaiheessa? Koulutuksen aikana saat työkaluja ikääntyneen ja hänen läheisensä kohtaamiseen tunnerikkaan elämänvaiheen aikana. 

Koulutus on tarkoitettu vanhustyön ammattilaisille, jotka haluavat löytää työhönsä jotakin uutta, kehittää itseään ja osaamistaan monipuolisesti vanhustyön eri osaamisalueilla. Sinulta edellytetään vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ja alan työpaikkaa. Koulutuksen aikana tehdään käytännön läheinen kehittämistehtävä omalle työpaikalle.

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, Hyvinkää, 25.8.2025

Sykkiikö sydämesi vanhustyölle? Haluatko olla osaava muistihoitaja? Koulutuksen aikana saat työkaluja muistioireisen ja muistisairaan ihmisen kohtaamiseen ja läheisten ohjaamiseen. 

Tervetuloa suorittamaan Vanhustyön erikoisammattitutkintoon sisältyvää Muistihoitajan koulutusta. Suoritat kaksi pakollista tutkinnon osaa, Muistioireiden tai muistisairaan ihmisen tukeminen ja Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen sekä valinnaisena tutkinnon osana joko Palliatiivinen hoitotyö tai Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen.

Sinulta edellytetään Sosiaali- ja terveysalan peruskoulutusta ja alan työpaikkaa. Koulutuksen aikana tehdään käytännön läheinen kehittämistehtävä työpaikalle.

Muistihoitaja (EAT), Hyvinkää, 26.8.2024

Sykkiikö sydämesi vanhustyölle? Haluatko olla osaava muistihoitaja? Koulutuksen aikana saat työkaluja muistioireisen ja muistisairaan ihmisen kohtaamiseen ja läheisten ohjaamiseen. 

Sinulta edellytetään Sosiaali- ja terveysalan peruskoulutusta ja alan työpaikkaa. Koulutuksen aikana tehdään käytännön läheinen kehittämistehtävä työpaikalle.

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, Hyvinkää, 26.8.2024

Sykkiikö sydämesi vanhustyölle? Haluatko olla osaava muistihoitaja? Koulutuksen aikana saat työkaluja muistioireisen ja muistisairaan ihmisen kohtaamiseen ja läheisten ohjaamiseen. 

Tervetuloa suorittamaan Vanhustyön erikoisammattitutkintoon sisältyvää Muistihoitajan koulutusta. Suoritat kaksi pakollista tutkinnon osaa, Muistioireiden tai muistisairaan ihmisen tukeminen ja Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen sekä valinnaisena tutkinnon osana joko Palliatiivinen hoitotyö tai Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen.

Sinulta edellytetään Sosiaali- ja terveysalan peruskoulutusta ja alan työpaikkaa. Koulutuksen aikana tehdään käytännön läheinen kehittämistehtävä työpaikalle.


Muistihoitaja (EAT), Hyvinkää, 13.1.2025

Työ edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja palveluhenkisyyttä. Koulutus sopii puhtaus- ja kiinteistöpalvelualasta kiinnostuneille tai jo alalla työskenteleville.

SELKOSUOMEKSI

  • Koulutus sopii sinulle, jos sinulla on hyvä kunto ja terveys.
  • Koulutus sopii sinulle, jos olet huolellinen ja vastuullinen.
  • Koulutus sopii sinulle, jos sinä olet hyvä asiakaspalvelija.
Toimitilahuoltaja, Hyvinkää, 26.8.2024

Työ edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja palveluhenkisyyttä. Koulutus sopii puhtaus- ja kiinteistöpalvelualasta kiinnostuneille tai jo alalla työskenteleville.

SELKOSUOMEKSI

  • Koulutus sopii sinulle, jos sinulla on hyvä kunto ja terveys.
  • Koulutus sopii sinulle, jos olet huolellinen ja vastuullinen.
  • Koulutus sopii sinulle, jos sinä olet hyvä asiakaspalvelija.
Toimitilahuoltaja, Hyvinkää,

Työ edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja palveluhenkisyyttä. Koulutus sopii puhtaus- ja kiinteistöpalvelualasta kiinnostuneille tai jo alalla työskenteleville.

SELKOSUOMEKSI

  • Koulutus sopii sinulle, jos sinulla on hyvä kunto ja terveys.
  • Koulutus sopii sinulle, jos olet huolellinen ja vastuullinen.
  • Koulutus sopii sinulle, jos sinä olet hyvä asiakaspalvelija.
Toimitilahuoltaja, Riihimäki,

Aloituspaikat ovat yksittäisiä opiskelupaikkoja, jotka toteutetaan yhteisessä koulutusprosessissa yhteishaun kautta tulleiden opiskelijoiden kanssa ja opiskelu on päätoimista päiväopiskelua.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat uutta ammattia/tutkintoa hankkivat henkilöt, jotka haluavat työllistyä alan työtehtäviin.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut henkilö toimii kiinteistönhoidon, kotityöpalvelujen tai toimitilahuollon asiakaskohteissa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla.

Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa palveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat asuinkiinteistöt, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kodin erityistilanteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaalihuoltolaitokset, terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Toimitilahuoltaja, Hyvinkää, 5.8.2024
Sisältöön liittyvät koulutuskategoriat