4 tulosta

Tuotekehityksen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen tarvitaan avointa mieltä ja kiinnostusta uuden oppimiseen, keskusteluun ja ideointiin.

Tutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa tai yrittäjänä omassa yrityksessä. Tuotekehitystyössä merkittävää on saada aikaan uusi tuote, palvelu tai toimintamalli. Tutkinnon suorittajan työpaikka voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla. Tutkinto soveltuu erinomaisesti myös yrittäjille.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Lähde mukaan tutustumaan coachingin maailmaan, jossa otat haltuun coachingin ydintaidot.

Coaching on mainio ja vaikuttava kehittymisen, johtamisen ja työhyvinvoinnin työkalu muutoksen tekijöille. Valmennus sopii esimerkiksi toimitusjohtajille, henkilöstöpäälliköille, tiimiesihenkilöille, omavalmentajille sekä asiakastyötä tekeville.

Opit coachaamaan epävirallisissa tilanteissa sekä rakentamaan vaikuttavia prosesseja. Saat näköalan ja työkalun, jolla kehittää, innostaa ja sitouttaa koko organisaatiota sekä henkilöstöä. Valmennuksen aikana palvelumuotoilet oman coachaamisen palvelun.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, , 31.1.2024

Tuotekehityksen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen tarvitaan avointa mieltä ja kiinnostusta uuden oppimiseen, keskusteluun ja ideointiin.

Tutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa tai yrittäjänä omassa yrityksessä.

Tuotekehitystyössä merkittävää on saada aikaan uusi tuote, palvelu tai toimintamalli. Tutkinnon suorittajan työpaikka voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla. Tutkinto soveltuu erinomaisesti myös yrittäjille.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Hyvinkää,

Sinustako asiakaslähtöinen kehittäjä?

Haluatko kehittää uutta tai jo olemassa olevaa tuotetta tai palvelua asiakkaidesi tarpeisiin. Tässä koulutuksessa saat osaamista ja työkaluja uusien tuote- tai palvelumahdollisuuksien tunnistamiseen ja tuotekehitysprojektin toteuttamiseen.

Voit muokata koulutuspolusta omiin tarpeisiisi räätälöidyn kokonaisuuden ja se voi sisältää esimerkiksi palvelumuotoilua, uusien tuotteiden ja palveluiden tuotteistamista ja brändin rakentamista. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja oppisopimuksella toteutettuna se on kokonaan maksuton.

Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta ja yhteistä sopimusta työnantajan kanssa. Yrittäjän oppisopimukseen vaaditaan tutkintoon liittyvää työtä myös vähintään 25 tuntia/viikko. Yrittäjää mentoroi toinen yrittäjä. Hakulomakkeella kysytään työpaikan tai oman yrityksen tiedot (ja mentoriyrityksen tiedot).

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Verkko, 8.4.2024
Sisältöön liittyvät koulutuskategoriat