6 tulosta

Koulutus on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajille. Hakijoilta edellytetään alan työpaikkaa, valmiuksia itsenäiseen opiskeluun ja tiedonhankintaan sekä työkokemusta alalta.

Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

Alalla vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, talousosaamista ja tehokkuusajattelua. Lisäksi edellytetään kokonaisuuden hallinnantaitoja.

Palvelulogistiikan ammattitutkinto

Opintojen avulla tiedostat seksuaalioikeuksien merkityksen, saat osaamista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamiseen, sekä ymmärryksen siitä miten elämänkaari vaikuttaa ihmisen seksuaalisuuteen.

Koulutukseen valitaan hakemuksen perusteella hakija, jolla on riittävä pohjakoulutus (sosiaali- ja terveysalan tai kasvatus- ja ohjausalan soveltuva koulutus).

Seksuaalisuuden perusteet

Työskenteletkö varhaiskasvatuksessa, lähihoitajana, sosionomina tai lastentarhanopettajana ja haluat vahvistaa osaamistasi kehotunnekasvatuksessa/seksuaalikasvatuksessa?

Koulutuksen aikana perehdyt kehotunnekasvatuksen/seksuaalikasvatuksen tieteelliseen perustaan, eettiseen työskentelyyn sekä erilaisiin seksuaalikasvatuksen menetelmiin.

Hakijalla tulee olla työpaikka varhaiskasvatuksessa ja riittävä pohjakoulutus (sosiaali- ja terveysalan tai kasvatus- ja ohjausalan soveltuva koulutus).

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, jonka voi suorittaa työn ohessa.

Kehotunne varhaiskasvatuksessa, Verkko, 14.8.2024
Sisältöön liittyvät koulutuskategoriat