6 tulosta

Merkonomille tärkeitä ominaisuuksia ovat asiakaspalveluasenne, tietotekninen osaaminen, kyky ratkaista ongelmia, vahvat vuorovaikutus- ja viestintätaidot, sekä usein monipuolinen kielitaito. Näitä taitoja harjoitellaan myös koulutuksen aikana.

Merkonomi 05.8.2021, klo 12:21

Henkilöille, jotka haluavat valmistua merkonomiksi joustavasti ja työelämälähtöisesti. Tutkinto soveltuu hyvin myös alanvaihtajille.

Merkonomi 24.8.2021, klo 08:32

Henkilöille, jotka haluavat valmistua merkonomiksi joustavasti ja työelämälähtöisesti. Tutkinto soveltuu hyvin myös alanvaihtajille.

Edellytykset tutkinnon suorittamiseen:
- opiskelijalla on työpaikka tai koulutussopimustyöpaikka
- opiskelijan työnantaja on sitoutunut opiskeluun
- opiskelijalla on käytössään tietokone ja Internet-yhteys, koska opiskelu tapahtuu myös verkon välityksellä
- tutkinnon edellyttämä ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä.

Merkonomi 20.9.2021, klo 13:03

Henkilöille, jotka haluavat valmistua merkonomiksi joustavasti ja työelämälähtöisesti. Tutkinto soveltuu hyvin myös alanvaihtajille.

Edellytykset tutkinnon suorittamiseen:
- opiskelijalla on työpaikka tai koulutussopimustyöpaikka
- opiskelijan työnantaja on sitoutunut opiskeluun
- opiskelijalla on käytössään tietokone ja Internet-yhteys, koska opiskelu tapahtuu myös verkon välityksellä
- tutkinnon edellyttämä ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä.

Merkonomi 20.9.2021, klo 13:03

Kehitä asiakaspalvelu-, talous- tai markkinointiosaamistasi ammattilaisten ohjauksessa ja opiskele merkonomiksi verkossa!

'VerkkoMerkku' -monimuotokoulutuksessa ryhmän pääasiallinen opiskelu tapahtuu verkossa ja työpaikoilla, joten voit opiskella koko tutkinnon missä päin maailmaa vain asutkin.

Merkonomitutkinto (liiketoiminnan perustutkinto, 180 osp) on arvostettu ja työelämän hyvin tuntema tutkinto, joka tuottaa jatko-opintokelpoisuuden.

Opiskelu edellyttää työ- tai harjoittelupaikan, johon annetaan käytännön näytöt. Työpaikka voi vaihtua opintojen aikana. Huomioi, että työ-/harjoittelupaikan on sitouduttava tarjoamaan eri tutkinnon osiin liittyviä työtehtäviä opintojen edetessä.

Opiskelijalta edellytetään valmiutta suorittaa verkko-opintoja itsenäisesti kotoa tai työpaikalta käsin. Opiskelu sisältää aikataulutettuja oppitunteja videoyhteyksien kautta sekä itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja.

Merkonomi 20.9.2021, klo 13:33
Ajankohtaissisältö