3 tulosta

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat laajentaa alan tietojaan ja taitojaan ja suorittaa energia-alan ammattitutkinnon.

  

Kaukolämpöasentaja 05.8.2021, klo 12:21

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat laajentaa tietojaan ja taitojaan kaukolämpöverkon käyttö- ja kunnossapitotöissä ja henkilöille, jotka haluavat suorittaa Kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmän mukaiset Kaukolämpöjohtojen liitostyön valvonta- ja asennuskoulutuksen sekä Muovin lankahitsauskoulutuksen kaukolämpöalalle. Koulutus antaa myös perusteet teräsputkien hitsaukseen ja kupariputken juotoshitsaukseen sekä kaivohuoltoon.

Kaukolämpöasentaja 25.10.2021, klo 10:48

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat laajentaa tietojaan ja taitojaan ja suorittaa Energia-alan ammattitutkinnon. Koulutukseen valitaan 15 opiskelijaa, hakeutumisjärjestyksessä.

Kaukolämpöasentaja 25.10.2021, klo 10:48
Ajankohtaissisältö