10 tulosta

Koulutuksen aikana opiskelija hankkii tiedollisen ja taidollisen perusosaamisen hitsauksen ja koneistuksen eri osa-alueilta, joka mahdollistaa työllistymisen erilaisiin hitsauksen tai koneistuksen perusvalmiuksia vaativiin töihin.

Tavanomaisia koneistuksen perusosaamista ovat poraus-, sorvaus- sekä jyrsintätyöt. Hitsauksessa perustaitoja ovat hitsaus, levytyöt sekä erilaiset metallirakennetyöt.

Koneistaja ja Levyseppähitsaaja 26.10.2021, klo 09:32

Tutkinnon kohderyhmänä ovat kone- ja tuotantotekniikan ammattia uutena ammattina tai ilman alan aikaisempaa koulutusta opiskelevat henkilöt, jotka haluavat suorittaa tutkinnon osan tai osia.

Koneistaja ja Levyseppähitsaaja 20.7.2021, klo 09:11

Tutkinnon kohderyhmänä ovat kone- ja tuotantotekniikan ammattia uutena ammattina tai ilman alan aikaisempaa koulutusta opiskelevat henkilöt, jotka haluavat suorittaa tutkinnon osan tai osia.

Koneistaja ja Levyseppähitsaaja 20.7.2021, klo 09:11

Koneistaja tekee pääosin tiimityötä, joten yhteistyötaidot ovat tarpeen. Koneistaja työskentelee usein projekteissa, joissa on mukana eri alojen ammattilaisia. Työ koneistajana kysyy kädentaitoja, oma-aloitteisuutta, tarkkuutta ja huolellisuutta.

Levyseppähitsaajan työ kysyy kädentaitoja, oma-aloitteisuutta ja kykyä omaksua paljon tietoa. Levyseppähitsaaja tekee usein tiimityötä, joten yhteistyötaidot ovat tarpeen.

Koneistaja ja Levyseppähitsaaja 20.7.2021, klo 09:11
Ajankohtaissisältö