17 tulosta

Opi siivoamaan taulukoita ja tekemään yhteenvetoja!

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia käyttämään ja hyödyntämään Exceliä suurten tietoaineistojen käsittelyyn, muokkaukseen ja erilaisten yhteenvetojen tekemiseen. Koulutuspäivän aikana käsitellään ja muokataan isoja, luettelomaisia taulukoita, jotta Pivot-yhteenvedot onnistuvat sujuvasti. Osallistujilta edellytetään Excelin perustoimintojen hallintaa.

 • Solussa olevan tiedon jakaminen ja yhdistäminen
 • Kaksoiskappaleiden ja tyhjien rivien poistaminen
 • Tiedon muokkaaminen käyttäen pikatäydennystä ja erilaisia teksti-funktioita
 • Tiedon lajittelu ja suodattaminen
 • Taulukkomuotoiltu taulukko
 • Yhteenveto Välisumma-toiminnolla
 • Pivot-taulukoiden ja kaavion luominen ja käsittely
 • Pivot-asettelut ja laskenta
MS Office-koulutukset 15.9.2021, klo 17:34

Vinkkejä perustoimintojen käyttöön!

Excelin perustoimintojen preppauskurssi henkilöille, joille Excel on tuttu, mutta jotka kaipaavat vinkkejä monipuoliseen ja sujuvaan käyttöön. Koulutuspäivän sisältö on suurin piirtein sama kuin Excel-perusteet -koulutuksessa, mutta edetään reippaaseen tahtiin keskittyen yleisimpiin ”ongelmakohtiin”. Osallistujilta edellytetään Excelin käyttökokemusta.

MS Office-koulutukset 15.9.2021, klo 17:34

Ota lisää funktioita haltuun!

Koulutuspäivän tarkoituksena on oppia käyttämään Excelin hyödyllisiä funktioita keskittyen etenkin JOS- ja hakufunktioiden käyttöön. Koulutus sopii henkilöille, joilla on Excelin perustaidot hallinnassa ja jotka kaipaavat lisäoppia funktioiden monipuolisesta hyödyntämisestä.

 • JOS-funktion käyttö kaavoissa
 • Sisäkkäiset JOS-lauseet
 • Monipuolinen PHAKU-funktio
 • Ehdolliset lukumäärät (SUMMA.JOS, LASKE.JOS)
 • Pyöristysfunktiot
 • Päivämäärä ja aika -funktiot
 • Tekstifunktiot
MS Office-koulutukset 15.9.2021, klo 17:34

Opi käyttämään Exceliä oikein ja tehokkaasti!

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia käyttämään Excel-ohjelman perustoiminnot ja soveltamaan sen monipuolisia toimintoja. Koulutus soveltuu niin aloittelijoille kuin henkilöille, jotka ovat ohjelmaa jo jonkin verran käyttäneet ja haluavat saada perustaidot kuntoon. Koulutuspäivien välissä on 1-2 viikkoa, jonka aikana tehdään harjoituksia ja syvennetään osaamista. Koulutuksen sisältö vastaa tietokoneen A-kortti-tutkinnon tasoa.

 • Työkirjan tallennus ja tallennusmuodot
 • Tiedon syöttäminen ja muokkaaminen
 • Tekstin ja lukujen muotoilut
 • Peruslaskukaavat ja yleisimmät funktiot
 • Viittaukset laskukaavoissa
 • Taulukon tietojen siirtäminen ja kopiointi
 • Tietojen lajittelu ja suodatus
 • Työkirjan taulukoiden käsittely
 • Peruskaavion luominen ja muotoilu
 • Taulukon ulkoasun muokkaus
 • Tulostukseen liittyvät asettelut
MS Office-koulutukset 15.9.2021, klo 17:34

Opi käyttämään Exceliä oikein ja tehokkaasti!

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia käyttämään Excel-ohjelman perustoiminnot ja soveltamaan sen monipuolisia toimintoja. Koulutus soveltuu niin aloittelijoille kuin henkilöille, jotka ovat ohjelmaa jo jonkin verran käyttäneet ja haluavat saada perustaidot kuntoon. Koulutuspäivien välissä on 1-2 viikkoa, jonka aikana tehdään harjoituksia ja syvennetään osaamista. Koulutuksen sisältö vastaa tietokoneen A-kortti-tutkinnon tasoa.

 • Työkirjan tallennus ja tallennusmuodot
 • Tiedon syöttäminen ja muokkaaminen
 • Tekstin ja lukujen muotoilut
 • Peruslaskukaavat ja yleisimmät funktiot
 • Viittaukset laskukaavoissa
 • Taulukon tietojen siirtäminen ja kopiointi
 • Tietojen lajittelu ja suodatus
 • Työkirjan taulukoiden käsittely
 • Peruskaavion luominen ja muotoilu
 • Taulukon ulkoasun muokkaus
 • Tulostukseen liittyvät asettelut
MS Office-koulutukset 15.9.2021, klo 17:34

Opi käyttämään Exceliä oikein ja tehokkaasti!

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia käyttämään Excel-ohjelman perustoiminnot ja soveltamaan sen monipuolisia toimintoja. Koulutus soveltuu niin aloittelijoille kuin henkilöille, jotka ovat ohjelmaa jo jonkin verran käyttäneet ja haluavat saada perustaidot kuntoon. Koulutuspäivien välissä on 1-2 viikkoa, jonka aikana tehdään harjoituksia ja syvennetään osaamista. Koulutuksen sisältö vastaa tietokoneen A-kortti-tutkinnon tasoa.

 • Työkirjan tallennus ja tallennusmuodot
 • Tiedon syöttäminen ja muokkaaminen
 • Tekstin ja lukujen muotoilut
 • Peruslaskukaavat ja yleisimmät funktiot
 • Viittaukset laskukaavoissa
 • Taulukon tietojen siirtäminen ja kopiointi
 • Tietojen lajittelu ja suodatus
 • Työkirjan taulukoiden käsittely
 • Peruskaavion luominen ja muotoilu
 • Taulukon ulkoasun muokkaus
 • Tulostukseen liittyvät asettelut
MS Office-koulutukset 25.10.2021, klo 16:03

Tee monipuolisia esityksiä sujuvasti!

PowerPointin peruskurssi, joka soveltuu hyvin henkilöille, jotka ovat ohjelmaa käyttäneet, mutta kaipaavat uusia käyttövinkkejä esitysten tekemiseen ja esittämiseen.

 • Sivurakenteiden ja suunnittelumallien käyttö
 • Tekstin ja kuvan lisäys esitykseen
 • Piirtotyökalut ja SmartArt-kaaviot
 • Tiedon tuonti muista ohjelmista
 • Esityksen muistiinpanot
 • Tunnisteet ja perustyyli
 • Hyperlinkit esityksessä
 • Esityksen tulostusasetukset ja tallennusmuodot
 • Esitystehosteiden käyttö
 • Esityksen viimeistely
 • Sujuvan esityksen pitäminen
MS Office-koulutukset 25.10.2021, klo 15:33

Tee monipuolisia esityksiä sujuvasti!

PowerPointin peruskurssi, joka soveltuu hyvin henkilöille, jotka ovat ohjelmaa käyttäneet, mutta kaipaavat uusia käyttövinkkejä esitysten tekemiseen ja esittämiseen.

 • Sivurakenteiden ja suunnittelumallien käyttö
 • Tekstin ja kuvan lisäys esitykseen
 • Piirtotyökalut ja SmartArt-kaaviot
 • Tiedon tuonti muista ohjelmista
 • Esityksen muistiinpanot
 • Tunnisteet ja perustyyli
 • Hyperlinkit esityksessä
 • Esityksen tulostusasetukset ja tallennusmuodot
 • Esitystehosteiden käyttö
 • Esityksen viimeistely
 • Sujuvan esityksen pitäminen
MS Office-koulutukset 25.10.2021, klo 15:33

Tee monipuolisia esityksiä sujuvasti!

PowerPointin peruskurssi, joka soveltuu hyvin henkilöille, jotka ovat ohjelmaa käyttäneet, mutta kaipaavat uusia käyttövinkkejä esitysten tekemiseen ja esittämiseen.

 • Sivurakenteiden ja suunnittelumallien käyttö
 • Tekstin ja kuvan lisäys esitykseen
 • Piirtotyökalut ja SmartArt-kaaviot
 • Tiedon tuonti muista ohjelmista
 • Esityksen muistiinpanot
 • Tunnisteet ja perustyyli
 • Hyperlinkit esityksessä
 • Esityksen tulostusasetukset ja tallennusmuodot
 • Esitystehosteiden käyttö
 • Esityksen viimeistely
 • Sujuvan esityksen pitäminen
MS Office-koulutukset 25.10.2021, klo 16:03

Wordin edistyneet toiminnot haltuun!

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka hallitsevat Wordin perustoiminnot, mutta tarvitsevat työssään Wordin edistyneempiä toimintoja. Päivän aikana keskitytään etenkin pitkien asiakirjojen käsittelyyn, mutta samalla tulee kertausta myös esimerkiksi tekstin sisentämisessä ja luettelomerkkien käytössä.

 • Perusteiden pikainen kertaus
 • Pitkien asiakirjojen käsittely
 • Asiakirjan muotoilu tyylien avulla
 • Asiakirjan ositus ja erilaiset tunnisteet
 • Sisällysluettelon luominen
 • Ala- ja loppuviitteet
 • Tekstin palstoitus
 • Muokkausmerkinnät ja kommentit
 • Wordin asetukset
 • Pdf-tiedoston tuominen Wordiin
MS Office-koulutukset 15.9.2021, klo 17:34

Wordin edistyneet toiminnot haltuun!

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka hallitsevat Wordin perustoiminnot, mutta tarvitsevat työssään Wordin edistyneempiä toimintoja. Päivän aikana keskitytään muista ohjelmista tuodun tiedon muokkaukseen, taulukoiden edistyneeseen käyttöön ja ohjelmien yhteiskäyttöön.

 • Tiedon tuominen muista ohjelmista
 • Edistynyt taulukoiden käsittely
 • Edistynyt kuvien ja objektien käsittely
 • Lomakkeet
 • Asiakirjan suojaus
 • Yhdistämistoiminnot, joukkokirjeet ja osoitetarrat
 • Asiakirjan jakaminen ja yhteiskäyttö
 • Malliasiakirjat ja tallennusmuodot
MS Office-koulutukset 15.9.2021, klo 17:34

Word haltuun hallitusti!

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat tehostaa ja saada vinkkejä sujuvaan tekstin kirjoitukseen ja muokkaukseen. Koulutuksen sisältö vastaa tietokoneen A-kortti-tutkinnon tasoa.

 • Tekstin oikeaoppinen kirjoitus ja muokkaus
 • Tekstin muotoilut ja asettelut (fontti, tasaus, rivinväli)
 • Vakioasettelujen mukaisen asiakirjan laatiminen
 • Tekstin sisentämisen keinot
 • Kappale- ja sivuasetukset
 • Tavutus ja oikoluku
 • Tunnisteet ja automaattinen sivunumerointi
 • Taulukoiden lisäys ja käsittely
 • Kuvan lisääminen ja asettelu
 • Erikoismerkkien ja kuvioiden lisääminen tekstiin
 • Wordin automaattiset toiminnot ja oletusasetukset
MS Office-koulutukset 15.9.2021, klo 17:34

Word haltuun hallitusti!

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat tehostaa ja saada vinkkejä sujuvaan tekstin kirjoitukseen ja muokkaukseen. Koulutuksen sisältö vastaa tietokoneen A-kortti-tutkinnon tasoa.

 • Tekstin oikeaoppinen kirjoitus ja muokkaus
 • Tekstin muotoilut ja asettelut (fontti, tasaus, rivinväli)
 • Vakioasettelujen mukaisen asiakirjan laatiminen
 • Tekstin sisentämisen keinot
 • Kappale- ja sivuasetukset
 • Tavutus ja oikoluku
 • Tunnisteet ja automaattinen sivunumerointi
 • Taulukoiden lisäys ja käsittely
 • Kuvan lisääminen ja asettelu
 • Erikoismerkkien ja kuvioiden lisääminen tekstiin
 • Wordin automaattiset toiminnot ja oletusasetukset
MS Office-koulutukset 15.9.2021, klo 17:34

Totteleeko Word käskyjäsi vai temppuileeko?

Koulutus soveltuu henkilöille, joille Word on tuttu, mutta kaipaavat hyviä käyttövinkkejä sujuvampaan tekstin kirjoitukseen ja muokkaukseen. Koulutuspäivän sisältö on suurin piirtein sama kuin Word-perusteet -koulutuksessa, mutta edetään reippaaseen tahtiin keskittyen yleisimpiin ”ongelmakohtiin”.

 • Tekstin asettelu ja sisentäminen
 • Kuvien lisäys ja asettelu
 • Luettelomerkit ja numerointi
 • Sarkainasetukset
 • Taulukot ja tekstin palstoitus
 • Monisivuiset asiakirjat
 • Tunnisteet ja automaattinen sivunumerointi
 • Muotoilusiveltimellä muotoilujen kopiointi
 • Hyödylliset pikanäppäimet
MS Office-koulutukset 15.9.2021, klo 17:34
Ajankohtaissisältö