Nuorten aikuisten osaamisohjelma

Mikä on Nuorten aikuisten osaamisohjelma?

Nuorten aikuisten osaamisohjelma on osa valtakunnallista Nuorisotakuuta. Ohjelma on tarkoitettu 20 – 29-vuotiaille, joilla ei ole vielä peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Ohjelma tarjoaa nuorelle aikuiselle mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen. Koulutus on maksutonta ohjelmassa mukana oleville, opiskelija maksaa vain tutkintomaksun (58 €).

Mihin ohjelmaa tarvitaan?

Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa tavoitellaan alueellisesti 20 ­– 29-vuotiaita, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa. Toiminnalla pyritään parantamaan kohderyhmään kuuluvien henkilöiden hakeutumista itselleen sopiviin ammatillisiin koulutuksiin. Lisäksi kehitetään tiedon jakamista yhteistyöverkostojen kanssa ja panostetaan aikuisopintoihin kuuluvaan tuen antamiseen.

Ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusohjelman tavoitteena on lisätä toisen asteen tutkintoa vailla olevien mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Ohjelman puitteissa on mahdollisuus suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai yksittäinen tutkinnon osa näyttötutkintona. Ohjelmassa kehitetään myös oppilaitoksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita palvelemaan yhä paremmin kohderyhmän tarpeita.

Rahoitus:        Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteutusaika: 1.1.2015 – 31.12.2017

Lisätietoja

Laura Heikkilä                                                           Heidi Lindholm

palvelukoordinaattori                                                 opinto-ohjaaja
puh. 050 379 6438                                                    puh.040 330 5259

laura.heikkila(at)hyria.fi                                             heidi.lindholm(at)hyria.fi