Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus

Mikä maahanmuuttajien ammatillinen koulutus -hanke?

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella on tarkoitus tukea maahanmuuttajataustaisen kouluttautumista ja työllistymistä. Avustus on osa maahanmuuttajien koulutusohjelmaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Suomessa asuvat maahanmuuttajataustaiset, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame.

Mihin maahanmuuttajien ammatillista koulutusohjelmaa tarvitaan?

Hankkeen tarkoituksena on tarjota opiskelijoille työelämässä tarvittavaa koulutusta ja turvata tai vahvistaa jo aiemmin hankittua osaamista. Hankkeessa painotetaan henkilökohtaistamista, ammatillisen kielitaidon kehittymistä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja työelämälähtöisyyttä. Opiskelijan on mahdollisuus suorittaa perus-, ammatti-, erikoisammattitutkinto tai yksittäinen tutkinnon osa näyttötutkintona.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on tukea maahanmuuttajataustaisten työllistymistä tunnistamalla ja tunnustamalla jo aiemmin opittua ja vahvistaa osaamista ammatillisen kielitaidon opiskelulla. Tavoitteena on luoda joustavia opinto- ja työllistymispolkuja kohderyhmälle.

OPH_uusi_rahoittaa_rgb

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteutusaika: 1.1.-31.12.2017

Lisätietoja

Laura Heikkilä, palvelukoordinaattori

puh. 050 379 6438

laura.heikkila(at)hyria.fi