Johtajat Yhdessä Muutoksen Ytimessä (JYMY)


Mikä on JYMY-hanke?


Ammatilliselta koulutukselta vaaditaan reformin myötä uudistumiskykyä ja todellista toimintakulttuurin muutosta, tarjontalähtöisestä ajattelusta siirrytään asiakas- ja kysyntälähtöiseen toimintaan. Työelämän lisääntyvä rooli koulutuksessa, nopea reagointi asiakkaiden tarpeisiin, opettajan työn muutos ohjaajaksi ja valmentajaksi, pedagogisesti

toimivien koulutuksen toteuttamissuunnitelmien toimeenpano sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten polkujen mahdollistaminen erilaisissa oppimisympäristöissä asettaa lähiesimiestyölle uudenlaisia haasteita.


Muutosjohtaminen edellyttää vuorovaikutusta ja näkökulmien laajentamista, kykyä nähdä ja ymmärtää asioita eri näkökulmista. Yhdessä tekemisen kulttuurin luominen ja omien johtamistapojen laajentaminen vuorovaikutuksessa

muiden kanssa on keskeisin tekijä onnistuneen ja hallitun muutoksen johtamisessa. Hankkeessa kehitettävät toimintatavat tukevat keskijohtoa ja lähiesimiehiä muutosten läpiviennissä ja arjen pedagogisessa johtamisessa.


Hankkeen koordinattorina toimii Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (Ekami) ja hankeverkoston muut toimijat ovat Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä (Sampo), Etelä-Savon koulutuskuntayhtymä (Esedu), Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (Jao), Keski-uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda), Kouvolan kaupunki (KSAO), Länsirannikon Koulutus Oy (Winnova), Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry (Kopisto),   Porvoo International College (Point College), Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu), Tampereen kaupunki ja Hyria koulutus Oy. 


Miksi hanketta tarvitaan?


Reformin toimeenpano edellyttää toimintakulttuurin muutosta. Lähiesimiehet tarvitsevat uusia johtamismalleja ja välineitä viedäkseen reformin mukanaan tuomat muutokset yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa arjen toiminnaksi.


Pedagoginen johtaminen ja lähiesimiestyö edellyttävät muutosjohtamisen taitoja. Kaikilla hankkeen toimenpiteillä tuetaan verkostossa mukana olevien koulutuksen järjestäjien keskijohtoa ja lähiesimiehiä muutosjohtamisessa.

 

Hankkeen tavoitteet


  1. Selkiytetään ja systematisoidaan esimiestyötä toimintakulttuurin muutoksen johtamisessa

  2. Keskijohdon ja lähiesimiesten roolin vahvistaminen arjen pedagogisessa johtamisessa

  3. Kokeilukulttuurin ja innovaatioiden johtamisen kehittäminen

 

Rahoitus:        OPH


Toteutusaika: 13.12.2017 - 31.12.2019

Lisätietoja


Anne Miettinen

kehityspalvelupäällikkö

puh. 050 596 7654

anne.miettinen(at)hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.