Virtuaaliamis

Mikä Virtuaaliamis-hanke on?

Virtuaaliamis-hankkeessa uudistetaan ja kokeillaan uudenlaisia digitaalisia ympäristöjä, jotka tukevat työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden avulla mallinnetaan työssäoppimispaikkojen toimintaympäristöjä. 

Hyria toimii hankkeen koordinaattorina. Hankekumppaneina ovat Kiipulasäätiö, Saimaan ammattiopisto Sampo, Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto.

Miksi hanketta tarvitaan?

Virtuaaliset ympäristöt mahdollistavat myös haastavien ja kenties vaarallistenkin työvaiheitten harjoittelun turvallisesti kunkin oppijan yksilöllisten tarpeitten mukaan. Työelämän yhteistyökumppanit voivat hyödyntää tuotettuja digitaalisia materiaaleja esimerkiksi uusien työntekijöiden työhön perehdyttämisessä. Digitaalisten aineistojen ja ympäristöjen tuottamiseen otetaan työelämän edustajat mukaan aktiivisina osallistujina, mikä takaa tehtyjen materiaalien mahdollisimman hyvän autenttisuuden ja realistisuuden.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa perehdytetään opetushenkilöstöä ja opiskelijoita tuottamaan 3D-materiaaleja siten, että hankittu osaaminen on hyödynnettävissä ja levitettävissä myös laajemmin organisaatioitten sisällä. Hankkeen aikana perehdytään käyttöön ja kokeillaan erilaisia laitteita (3D-kamerat, virtuaalilasit) ja ohjelmistoja (Aurasma, Thinglink jne.).

Tavoitteena on virtuaalisen, lisätyn todellisuuden ja simulaatioiden avulla tarjota opiskelijoille interaktiivisia, motivoivia ja sitouttavia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä. Reaalimaailmaa mallintavien ympäristöjen avulla opiskelija voi tutustua etukäteen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ympäristöön, jossa antaa näytön. Opiskelijat ovat mukana sisällöntuotannossa aktiivisina toimijoina. Virtuaalitodellisuuden ja simulaatioiden sovelluksia viedään myös työelämän yhteistyökumppaneiden hyödynnettäväksi esim. työpaikkaperehdytysmateriaalien muodossa.

Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään digitaalisia työvälineitä, kuten verkkoneuvottelua ja Office 365 työkaluja.

Toteutusaika:               30.11.2016 – 31.12.2017

Rahoitus:                      Opetushallitus 

OPH_uusi_rahoittaa_rgb

Lisätietoja

Niilo Korhonen, verkkopedagogi

Puh. 045 7731 1562

niilo.korhonen(at)hyria.fi