VERTUe - Ohjaten ja vertaistukien ammattilaiseksi

Mikä on VERTUe-hanke?

VERTUe on usean oppilaitoksen muodostaman Välkky-verkoston ja Raahen koulutuskuntayhtymän yhteishanke, joka tähtää opetuksellisen yhteistyön laajentamiseen ja parantamiseen Väli-Suomen alueella. Hankkeessa mukana ovat

 • Ammattiopisto Tavastia
 • Forssan ammatti-instituutti
 • Hyria koulutus Oy
 • Kiipulan ammattiopisto
 • Raahen koulutuskuntayhtymä
 • Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
 • Ypäjän hevosopisto.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kunkin toteuttajan opiskelijat ja pedagogisessa toiminnassa mukana oleva tai sitä tukeva henkilöstö. Tärkeimpiä työelämäyhteistyökumppaneita ovat työpaikkaohjaajat ja tulevat työnantajat.

Miksi hanketta tarvitaan?

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä oppilaitokset ovat opetuksen ja osaamisen muutoksen murroksessa. Vanhoilla totutuilla tavoilla ei voi enää jatkaa. Osin tämän hankkeen avulla koulutuksen järjestämistä tehostetaan ja valmistaudutaan reformin mukaisiin uudistuksiin.

Hankkeen tavoitteet

 • Hankkeessa vahvistetaan opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja huomion kiinnittämistä osaamisperusteisuuteen.
 • Opiskelijoita tuetaan ja ohjataan oppimisen yhteiseen reflektointiin ja vertaistukeen esimerkiksi opiskelumotivaation ongelmissa.
 • Osaamisperusteisuutta tuetaan myös opettajien ohjausosaamisen uusien toimintatapojen luomisella.
 • Koulutuksen tehostaminen

Hankkeen toimenpiteet

VERTUe - Ohjaten ja vertaistukien ammattilaiseksi -hankkeessa laaditaan osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä tukevia uudenlaisia toimintatapoja yhteistyössä hanketoimijoiden, työelämän ja opiskelijoiden kanssa. Suoraan opiskelijoiden kanssa laadittavat ja kokeiltavat uudet toimintatavat ovat opiskelijoiden oppimisprosessin vertaisreflektointi ja opiskelijoiden vertaistukiryhmä elämäntaitojen ohjaamiseen ja opiskelijoiden itsetuntemuksen, opiskelumotivaation ja mielenterveyden vahvistamiseen.

Opettajien ohjausosaamista vahvistetaan kunkin koulutuksen järjestäjän oman painopistealueen mukaisesti. Ohjausosaamisen vahvistamisessa käytetään hyväksi verkoston eri oppilaitoksissa toimiviksi todettuja malleja. Reformi edellyttää koulutuksen järjestäjien lähes kaikkien prosessien uusimista. Tehokkuuden parantaminen sekä asiakaslähtöisyyden lisääminen ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen on prosessien laadinnan lähtökohtana.

oph r
Rahoitus:        Opetushallitus

Toteutusaika:  1.10.2016 - 31.12.2016

Lisätietoja

Hyria koulutus

Anna-Helena Holmström-Savolainen

koulutuspäällikkö, projektipäällikkö

puh. 050 415 3678

anna-helena.holmstrom-savolainen(at)hyria.fi