SIMO - Simulaatiolla moniosaajuutta isännöintiin ja kiinteistöjen kunnossapitoon-hanke

Mikä on SIMO-hanke?

SIMO - Simulaatiolla moniosaajuutta isännöintiin ja kiinteistöjen kunnossapitoon -hankkeen tavoitteena on tuottaa uusi työelämälähtöinen opiskelumalli monisaajuutta vaativille aloille. Kohderyhmänä hankkeessa ovat eritysesti kiinteistöalan moniosaajat. Malli on monistettavissa myös muille aloille. Yritysten kanssa yhdessä laaditaan aitoihin työtilanteisiin perustuvat tehtävät. Tehtävistä puretaan simulaatio-ohjaajan pedagoginen, dynaaminen pdf. Simulointimallia hyödyntäen rakennetaan yhteen oppilaitosympäristöön kiinteistöpalvelun oppimisympäristö.

SIMO-hanke on verkostohanke, jossa on mukana Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky (koordinaattori), Esedu, Kiinko ja Hyria.

Miksi hanketta tarvitaan?

Hankkeen myötä työelämä saa osaavampia ja realistisesti työhönsä suhtautuvia työntekijöitä, jotka pääsevät nopeasti tuottavaan työhön. Oppilaitokset pystyvät vastaamaan paremmin kiinteistöalan työvoimatarpeeseen, joka on suurempi kuin monella muulla alalla. Tekemällä oppimiseen perustuva simulaatio tuo oppilaitoksiin uuden menetelmän, joka lisää ammatilliseen koulutuksen kaivattua asiakaslähtöisyyttä, ajantasaisuutta, tiedonhaku- ja vuorovaikutustaitoja.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen toiminta ohjautuu seuraavien neljän tavoitteen mukaisesti:

  1. Kehittää simulaatio toimivaksi malliksi niin kiinteistöalan kuin edelleen muiden moniosajuutta vaativien alojen koulutuskäyttöön. Tavoitteena on laatia realistisia simulaatioita, joissa opiskelijat oppivat toisiltaan ja työskentelevät tilanteissa, joita he tulevat kohtaamaan työelämässä. Tavoitteena on tukea yhteisöllisyyttä esim. monimuoto-opiskelijoilla.

  2. Opettajien ohjausosaamisen lisääminen. Uusien ohjausmuotojen käyttöönotto, joissa painopisteenä on moniosajuuden lujittaminen ja tukeminen sekä työelämän tulevaisuudessa tarvitseman osaamisen varmistaminen.

  3. Yhteistyö työelämän kanssa lisääntyy ja tiivistyy sekä saa uusia muotoja. Tavoitteena on sitouttaa heitä osallistumaan simulaation sisällön suunnitteluun siten, että harjoitustilanteet olisivat mahdollisen autenttisia perustuen oikeiden asiakkaiden esittämiin haasteellisiin kysymyksiin ja toiveisiin. Tämä sisältää ajanmukaisten ja juuri nyt esillä olevien asioiden kytkemistä opetukseen.

  4. Rakentaa yhteen oppilaitosympäristöön todenmukainen työelämälähtöinen kiinteistönhoitopalveluiden oppimisympäristö em. tavoitteiden mukaisesti simulointia hyödyntäen.

OPH_uusi_rahoittaa_rgb

Rahoitus:        Opetushallitus

Toteutusaika:  4.11.2016 - 31.12.2017

Lisätietoja

Anne Miettinen, hankepalvelupäällikkö

puh. 050 596 7654

anne.miettinen(at)hyria.fi