PRIKKA - parastetaan ja rustataan idearikkaita käytäntöjä ja kulttuureja ammatilliseen koulutukseen                     OPH_uusi_rahoittaa_rgb


Mikä on PRIKKA-hanke?

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian koordinoiman hankkeen tavoitteena on yhdessä verkostotoimijoiden kanssa kehittää hakeutumisvaiheen ohjausta, henkilökohtaistamiseen liittyvää ohjausosaamista ja tukea, osaamisen hankkimista, osaamisen osoittamista ja arviointia. Toimivat ja käytännölliset mallit monistetaan ja jaetaan verkostokumppanien kesken. Hyriassa hankkeessa keskitytään erityisesti yhteisten tutkinnon osien (YTO) kehittämiseen.

Miksi hanketta tarvitaan?

Ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa perusteellisesti toimintatapojamme ja vaatii meiltä uudenlaista joustavuutta. Uusi strategiamme kannustaa yhdessä tekemiseen, kokeilemiseen ja uuden oppimiseen. Kaiken toimintamme suunnittelussa ja toteuttamisessa tärkeintä on asiakkaan saama hyöty. Olemme tulosvastuussa ennen kaikkea opiskelijoillemme.

Strategiassaan Hyria lupaa (eli tavoitteena on) enemmän osaamista eli opiskelijalle luvataan haastavia, mielekkäitä ja joustavia opintoja. Tässä kohden linkittyy PRIKKA-hanke ja Hyrian strategia: myös YTO-opintojen toteutusmallin on tuettava tätä lupausta. Lisäksi Hyria lupaa, että opiskelu Hyriassa on mielekästä, motivoivaa ja haastavaa. Se tarkoittaa, että otamme käyttöön uusia ja edistyksellisiä pedagogisia ratkaisuja ja että oppimisympäristömme ovat nykyaikaisia ja oikein mitoitettuja. Näitä kehitämme Hyrian PRIKKA-osahankkeessa.

Hankkeen tavoitteet

  • Yhteisten tutkinnon osien aiemmin hankitun osaamisen nopea ja tehokas tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi

  • Yhteisten tutkinnon osien osaamisen vahvistaminen, osoittaminen ja arviointi työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä

  • Yhteisten tutkinnon osien joustavat osaamisen hankkimistavat erilaisissa elämäntilanteissa olevilla ja oppimisvalmiuksia omaavilla opiskelijoilla

  • Yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien integrointi toimivaksi käytänteiksi

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeessa luodaan tasavertainen, nopea ja läpinäkyvä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessi. Hankkeen aikana tuotetaan joustavia puuttuvan osaamisen hankkimistapoja (opintotarjotin, verkkokurssit, avoin opiskelumateriaali jne.) ja tarjontaa erilaisissa elämäntilanteissa oleville ja oppimisvalmiuksia omaaville opiskelijoille.

Puuttuvaa osaamista voidaan hankkia järkevästi järjestettynä oppilaitoksissa ja työpaikoilla ja sitä voidaan täydentää läpileikkaavasti digitalisaation avulla. Hankkeen toimintojen (mm. opetustarjonnan muotoilussa) värvätään opiskelijat ja työelämä mukaan, hankkeen myötä vahvistetaan henkilöstön osaamista.

Yhteiset tutkinnon osat -osasto suunnittelee yhdessä ammatillisten osastojen kanssa toimivia ja oppimiseen lisäarvoa tuottavia integroituja toimintakokonaisuuksia sekä luovat uusia monipuolisempia arviointimenetelmiä osaamisen näyttämiseksi.

Rahoitus:                            Opetushallitus

Toteutusaika:                      1.1.2018 - 31.12.2019

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy

Anna-Helena Holmström-Savolainen

projektipäällikkö, koulutuspäällikkö (yhteiset tutkinnon osat)

puh. 050 415 3678

anna-helena.holmstrom-savolainen(at)hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.