Oppia työhön – Työstä osaamista (OTTO)

Mikä on Oppia työhön – Työstä osaamista (OTTO)?

Hyria koulutus Oy on mukana hankeverkostossa, jossa hankkeen koordinaattorina toimii Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Muut verkostotoimijat ovat Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Turun Aikuiskoulutussäätiö/Turun Aikuiskoulutuskeskus, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä ja Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn/Yrkesakademin i Österbotten.

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustushankkeet toteutetaan Hyriassa hankeperheenä, ja hankkeiden toteutukseen osallistuu sekä opetushenkilöstöä että oppisopimuskeskuksen henkilöstöä.

Oppia työhön – Työstä osaamista (OTTO) -hanke on jatkoa vuosina 2014 – 2016 toteutetulle hankekokonaisuudelle "Työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työssäoppisen ja oppisopimuskoulutuksen joustava yhdistäminen" (esim. Työssäoppien ammattiin -hanke ja Joustavasti ammattiin -hanke).

Miksi hanketta tarvitaan?

Opiskelijan opintojen henkilökohtaistamisen tärkeys korostuu. Jokainen opiskelijan oppimispolku suunnitellaan yksilöllisesti ja sitä seurataan sekä täydennetään opiskelun aikana. Hankkeessa pystytään tiivistämään toimijoiden yhteistyötä erityisesti opettajan työpaikalle jalkautumisen myötä. Jalkautuminen takaa myös turvallisen ja suunnitellun kesäajan oppimisen etenemisen. Koulutuksen järjestämismuoto ei vaikuta paljoakaan toteutukseen, koska opettaja henkilökohtaistaa, suunnittelee, jalkautuu, valvoo ja arvioi opiskelijan oppimisen yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa.

Tavoitteet

 • Opiskelijalle työvaltainen, joustava, yksilöllinen oppimispolku tutkinnonosittain
 • Opiskelijalle mahdollisuus edetä opinnoissaan tavoitteellisesti ympäri vuoden, tässä hankkeessa kesäaikana
 • Opettajalle lisää substanssiosaamista
 • Opettaja ohjaa opiskelijaa työpaikalla noin kolme työpäivää / tutkinnon osa ja kehittää samalla työpaikkakouluttajan ohjaus- ja arviointiosaamista (myös sähköinen työpaikkakouluttajakoulutus).

 • Työpaikoilla tapahtuvan monipuolisen oppimisen mahdollisuuksien lisääminen yhteistyössä työelämän kanssa

Toteutus

 • Opiskelija suorittaa opintonsa henkilökohtaisen osaamispolun mukaan. Hankkeen piiriin valikoidaan sellaiset opiskelijat, joiden opintoihin suunniteltu työvaltainen osuus sopii.

 • Etsitään tutkinnonosan tavoitteisiin sopivat työpaikat.

 • Työpaikkakouluttajan kanssa tarkistetaan yhdessä, että tutkinnon osan tavoitteet tulevat täytetyiksi työpaikassa. Lisätään työpaikkakouluttajan osaamista

 • Opiskelijan henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa päivitetään koko ajan. Opettaja itse on paikalla työssäoppimisen aikana työpaikalla kolmen työpäivän verran (20 h). Tämä lisää mahdollisuuksia monipuoliseen, oppimista tukevaan yhteistyöhön työpaikkojen kanssa.

 • Opiskelijat siirtyvät työvaltaiseen opiskelumalliin kevään 2017 aikana ja tarkoituksena on saada malli jatkumaan yli kesän 2017.

 • Hankkeesta saatujen kokemusten arviointi, kehittäminen ja tiedottaminen.

 OKM_tekstilogo
Toteutusaika:  1.11.2016-31.12.2017

Rahoitus:         Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy

Ulla Poutiainen

asiakasvastaava, projektipäällikkö

puh. 050 348 2904

ulla.poutiainen(at)hyria.fi