Myynnin ammattitutkinto selkosuomeksi-hanke

Mikä on Myynnin ammattitutkinto selkosuomeksi-hanke?

Hankkeessa valmistettu materiaali helpottaa tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien ja maahanmuuttajien tutkintosuunnitelman tekemistä ja siten myös myynnin ja yrittäjän ammattitutkinnon suorittamista.

Hanke on yhteistyöhanke, jossa toimijoina ovat Kiipulan ammattiopisto (koordinaattori), Hyria koulutus Oy, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.

Miksi hanketta tarvitaan?

Hankkeessa valmistettu materiaali helpottaa tukea tarvitsevien tutkinnon suorittajien ja maahanmuuttajien tutkintosuunnitelman tekemistä ja siten myös myynnin ja yrittäjän ammattitutkinnon suorittamista. Materiaali auttaa henkilökohtaisten opiskelupolkujen luomista, tarvittavan tuen tarjoamista ja vähentää koulutuksen keskeyttämisen riskiä. Materiaalin laaja jakelu hyödyttää valtakunnallisesti kaikkia myynnin ammattitutkinnon suorittajia. Tutkinnon suorittaminen helpottaa maahanmuuttajien ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymistä sekä ehkäisee näiden kohderyhmän syrjäytymistä. Sähköinen perehdytysmateriaalia helpottaa ja varmistaa työpaikkojen arvioijien perehdyttämistä. Tämä mahdollistaa laadukkaan ja tasavertaisen tutkinnon suorittamisen arvioinnin. Sähköisen materiaalin käyttö säästää tutkinnon järjestäjien resursseja ja antaa myös työpaikoille mahdollisuuden joustavaan tutkinnon arviointiin perehtymisen.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajien ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tutkinnon suorittamisen vaihetta luomalla myynnin ammattitutkintoon ja yrittäjän ammattitutkintoon selkokielinen, sähköinen tutkintosuunnitelmapohja. Tulevaisuudessa suunnitelmapohjaa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää myös muissa näyttötutkinnoissa. Pohja mahdollistaa suunnitelman tekemisen mm. kuvallisin keinoin sekä TVT-välineitä hyödyntäen. Hankkeen toisena tavoitteena on luoda arvioinnin tueksi sähköinen arvioinnin perehdytysmateriaali myynnin ja yrittäjän ammattitutkinnon työpaikkojen arvioijille.

OPH_uusi_rahoittaa_rgb

Rahoitus:        Opetushallitus

Toteutusaika: 27.6.2016-31.12.2017

Lisätietoja

Anne Miettinen, hankepalvelupäällikkö

puh. 050 596 7654

anne.miettinen(at)hyria.fi