EU-lippulogo ESRVipuvoimaa EU 2014 2020 rgbELY-keskusten logomotive_RBG

MOTIVE - Monialainen tiimiyrittäjyysverkosto

Mikä on MOTIVE-hanke?

 

MOTIVE – Monialainen tiimiyrittäjyysverkosto on kolmen osatoteuttajan yhteinen, EU-rahoitteinen työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Hyria toimii hankkeen hallinnoijana, hankekumppaneina toimivat Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö HRAKS ja Laurea-ammattikorkeakoulu.

Yhdessä hanketoteuttajat muodostavat verkoston, joka kohtaa valtaosan Hyvinkää-Riihimäen alueen nuorista. Hankkeen toteuttajista HRAKS toteuttaa mm. nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä, oppilaitokset Hyria koulutus ja Laurea-ammattikorkeakoulu edustavat verkostossa ammatillista toista astetta ja korkeakoulutusta.

Hankkeen omat kotisivut osoitteessa www.motive.fi kertovat tekemisestä monipuolisesti, tutustu niihin!

 

Miksi hanketta tarvitaan?

 

MOTIVE – Monialainen tiimiyrittäjyysverkosto vastaa kaikille osatoteuttajille yhteisiin toimintaympäristöä koskeviin haasteisiin: nuorisotyöttömyys kasvaa samalla kun koulutuksen ja työllisyydenhoidon resurssit pienenevät. Työelämä muuttuu – työpaikat syntyvät pk-yrityksiin ja työelämän osaamistarpeet siirtyvät yhä enemmän kohti yrittäjämäistä moniosaajuutta.


 

Hankkeen tavoitteet

 

Hankkeessa

 • etsitään uusia keinoja tukea ammattiin valmistuvien tai hiljattain valmistuneiden nuorten työelämään siirtymistä
 • kehitetään yrittäjyys- ja muita työelämän avaintaitoja vahvistavaa pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä
 • lisätään organisaatioiden yhteistyötä työelämän rajapinnassa
 • rakennetaan samalla organisaatioiden välisiä nuorten joustavia siirtymiä mahdollistavia yhteistyötapoja ja -rakenteita.


Hankkeen toimenpiteet


1.    Otetaan yhteiseen käyttöön työllistymistä edistäviä toimenpiteitä, joita osatoteuttajat ovat tahoillaan käyttäneet ja

       kokeillaan yhdessä verkostona kokonaan uusia toimia. 


  • Käynnistetään osatoteuttajien asiakkaille yhteinen opiskelijaosuuskuntatoiminta

  • Kokeillaan henkilövuokrausta joko osuuskunnan tai jonkun osatoteuttajan toimintana

  • Työssäoppiminen yrittäjänä ja erilaisten monialaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä


2.     Vahvistetaan nuorten yrittäjyys- ja muita työelämän avaintaitoja niitä tukevalla pedagogiikalla ja oppimis-­                          ympäristöillä.

  • Oppimisympäristönä toimii perustettava osuuskunta, mutta myös muut osatoteuttajien työelämälähtöiset oppimisympäristöt. Pilottialoina ovat Hyrian koulutusaloista pintakäsittely, puu, verhoilu ja sisustus (sisustaja), kulttuuriala (kuva-artesaani, media-assistentti) sekä liiketalous (merkonomi, datanomi).
  • Opiskelu on työvaltaista, tiimipohjaista ja lähenee todellista työelämää.
  • Ennakoidaan tulevaisuuden työelämän muutosta, työn luonne muuttuu kohti joustavaa moniosaajuutta ja tarvitaan yrittäjämäistä työskentelytapaa.
  • Synnytetään uutta pedagogista osaamista, toimintatapaa, jossa vastuu oppimisesta on opiskelijalla ja opettajan rooli lähenee valmentajaa.


3.     Kaikki organisaatiot kehittävät ja tehostavat yhdessä muiden toimijoiden kanssa joustavia siirtymiä, joiden avulla

        opiskelijat/asiakkaat voivat aiempaa tarkoituksenmukaisemmin liikkua organisaatioiden välillä.


Rahoitus:                Euroopan sosiaalirahasto (Hämeen ELY-keskus)


Toteutusaika:          1.1.2016 - 31.12.2018


Lisätietoja


Hyria koulutus Oy
Satu Penttala

opettaja, liiketalouden ala, projektipäällikkö
puh. 040 330 4621
satu.penttala(at)hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.