LOOK - luodaan onnistunut opiskelijakokemus

Mikä on LOOK-hanke?

Hankkeella tuetaan ammatillisen reformin tavoitetta uudistaa ammatillinen koulutus osaamisperusteiseksi rakentamalla organisaatioon yhteiset ohjaus- ja uraohjauspalvelut, jotka tukevat opiskelijan oman opintopolun rakentamista toteuttamista asiakaslähtöisesti yhteistyössä työelämän kanssa. Lisätään opiskelijahyvinvointia ja yhteisöllisyyttä luomalla onnistunut opiskelijakokemus, johon kuuluu opintoihin kiinnittymisen tukeminen, opiskelijoiden osallisuuden lisääminen ja valmistuminen ammattiin oman suunnitelma mukaisesti. 

Kehittämistyötä tehdään yhdessä aikuisten ja nuorten koulutuksessa. Säästetään tehostamalla päällekkäisiä toimintoja. Vahvistetaan opiskelijan sosiaalista osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja henkilökohtaista kehittymistä järjestämällä opiskelijoiden omia projektia ryhmiä sekä luomalla ja toteuttamalla toimivat HOPS-prosessit. Ohjaus on kaikkien tehtävä: järjestetään valmennusta henkilöstölle sekä kehitetään uraohjausta.

Hyrian hankekumppaneita ovat Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda (koordinaattori), Validia Ammattiopisto, Työtehoseura ry, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Kirkkopalvelut ry Seurakuntaopisto ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

Miksi projektia tarvitaan?

Hanke tukee Hyrian strategian toteuttamista sekä vastaa ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteisiin. Hanke tukee  strategian mukaisia tavoitteita kehittää opiskelijoiden opiskelumotivaatiota tukevia oppimisympäristöjä, toimivia opiskelijapalveluita ja yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistamista. Strategian mukainen yhteinen tapa toimia edellyttää koko organisaation kattavia pelisääntöjä, toimintatapoja ja prosesseja.

Hanke tukee luotujen dokumentoitujen ohjeiden ja toimintatapojen käyttöön ottoa sekä tehostaa resurssien hyödyntämistä yli osasto- ja koulutuksen järjestämistapa rajojen. Toimet kohdistuvat sekä nuoriin että aikuisiin. Uudistetaan ohjausprosessia ja vahvistetaan yksilöllisten osaamisperustaisten opintopolkujen toteutumista ja uraohjausta.

Projektin tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

 • Vahvistaa yhteisöllisyyttä, opiskelijahyvinvointia ja opiskelijoiden kiinnittymistä ryhmään ja opintoihin
 • Vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta omaan opiskeluprosessiin ja omaan elämään
 • Kehittää ohjausprosessia sekä ohjaus- ja kohtaamistaitoja
 • Kehittää työelämään ja tulevaisuuteen suuntaavaa ohjausta

Projektin toiminnot

Hankkeen toiminta kohdistuu pääasiassa Kauppalankadun yksikköön.

 • Opiskelijoiden (nuoret, aikuiset) yhteinen ryhmäyttäminen opintojen alussa.
 • Opiskelijat järjestävät yhteisiä projekteja/tapahtumia.
 • Opiskelijoiden osallistaminen yksikön tilojen uudelleen organisointiin
 • Opiskelijoiden projektiryhmän ”LOOK US” perustaminen yksikön eri koulutusalojen edustajista edistämään pinnoissa etenemistä ja siirtymistä työelämään
 • Ohjauksen kehittäminen (verkko-ohjaus, erilaiset digiratkaisut, digiklinikka)
 • Osallistuminen koulutusalojen tarjotinmallien ja uusien opetussuunnitelmien kehittämiseen (palvelumuotoilu) 
 • Osallistuminen yrittäjyysopintojen kehittämiseen

OPH_uusi_rahoittaa_rgb
Toteutusaika 4.11.2016 – 31.12.2017

Rahoitus Opetushallitus

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy

Maija Pihkola

palvelupäällikkö, projektipäällikkö

puh. 050 415 3417

maija.pihkola(at)hyria.fi