LARK 7 – Kohti itsearviointia                  OPH_uusi_rahoittaa_rgb

Mikä on LARK 7 -hanke?

LARK 7 -hanke on Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keudan koordinoima ja Opetushallituksen rahoittama laadunhallinnan kehittämisen verkostohanke. Hyria koulutus on mukana yhtenä hankekumppanina yhdessä 16 ammatillisen oppilaitoksen kanssa. 

Miksi hanketta tarvitaan?

LARK 7 -hankkeen toiminta keskittyy laadunhallintajärjestelmien päivittämiseen ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden suuntaisesti, laadunhallintaan osallistumisen edistämiseen ja laatukulttuurin kehittämiseen erityisesti organisaatiomuutoksissa/yhdistymisissä.

Hankkeessa työskennellään neljällä painopistealueella kehittämisryhmissä, jotka edistävät hankeverkoston oppilaitosten osahankkeiden tavoitteita verkostoyhteistyön kautta. Kehittämisryhmien hyvät käytänteet jaetaan hankkeen yhteisissä työpajapäivissä.

Painopiste 1: Toimintaprosessien tarkistaminen vastaamaan reformin mukaista toimintaa, prosessien onnistumisen mittaaminen ja seurannan kehittäminen sekä toiminnan johtaminen.

Painopiste 2: Henkilöstön ja opiskelijoiden laadunhallinnan osaamisen kehittäminen hyödyntäen mm. Q-Kult työvälinettä ja LEAN-ideologiaa.

Painopiste 3: Työpaikkaohjaajien osaamisen kartoittaminen sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessien ja palautteen kehittäminen.

Painopiste 4: Hankeverkosto järjestää Etelä-Suomen alueelle itsearvioinnin alueellisen perehdytystilaisuuden.

Hankkeen tavoitteet

Hyrian tavoitteet LARK 7 -osahankkeessa ovat:

  • Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen reformin tavoitteiden suuntaisesti (painopiste 1)
  • Verkoston yhteiseen toimintaan osallistuminen
  • Muiden laadunhallinnan verkostojen tukeminen

Toteutus Hyrian osahankkeessa

Analysoidaan Hyrian laadunhallintajärjestelmän (toimintajärjestelmä prosessikuvauksineen) muutos- ja kehittämistarpeet ja uudistetaan se vastaamaan reformin mukanaan tuomia muutoksia. Kehittämistyössä hyödynnetään keväällä 2017 Hyriassa tehtyjä arviointeja (mm. laadunhallintajärjestelmän kriteerien mukainen itsearviointi) ja niiden pohjalta valmistunutta kehittämissuunnitelmaa.

Varmistetaan, että laadunhallintajärjestelmä kattaa koko toiminnan ja että se on jatkossakin keskeinen osa johtamista ja toiminnan ohjausta.

Määritellään osallistavasti reformin aiheuttamien muutosten jälkeinen keskeisimpien prosessien kokonaisuus (prosessikuvaukset), huomioidaan prosessien laadunhallinta (ml. menettelytavat, mittaaminen ja jatkuva parantaminen).

Kehittämis- ja päivitystyössä hyödynnetään Hyrian laadunhallinnan HYTTI-työryhmää ja kootaan (tarvittaessa) asiantuntijaryhmiä; osallistujina esim. rehtorit, koulutuspäälliköitä, opettajia, kouluttajia, opoja, opiskelijoita, sidosryhmiä.

Osallistutaan verkoston yhteiseen toimintaan ja tehdään yhteistyötä Välkky-verkoston kanssa.

Hyrian osahankkeessa tavoiteltavat tulokset

Laadunhallintajärjestelmää on uudistettu reformin tavoitteiden suuntaisesti: Hyrian toimintajärjestelmän muutos- ja kehittämistarpeet on analysoitu osallistavasti ja keskeisimpien kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen on aloitettu. Keskeisimmät prosessit on määritelty ja prosessikuvauksia laadittu. Prosessien laadunhallintaan liittyviä kehittämistoimenpiteitä on tehty. Kokemukset/osaaminen on jaettu verkostoyhteistyössä.

Koko verkostohankkeen tasolla toteutustapana ovat yhteistyötapaamiset, joissa käsitellään painopisteiden mukaisia, partnerioppilaitoksissa edistettäviä aiheita ja tuodaan esille osahankkeiden toimintamalleja: Hankkeen aloitustilaisuus 16.1.2018, Perho Liiketalousopisto, Helsinki ja kolme työpajapäivää.

Rahoitus:                          Opetushallitus / Ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen

Toteutusaika:                    13.12.2017 – 31.12.2018

LARK-hankkeiden materiaaleja: http://ammattikoulutuksenlaatu.wikispaces.com/home

Lue lisää laatutyöstä Hyriassa: http://www.hyria.fi/hyria/laatutyo_hyriassa

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy

Juulia Juslin, laatukoordinaattori

juulia.juslin(at)hyria.fi         

puh. 0400 884 973

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.