Mikä on Joustava henkilökohtaistaminen -hanke?

Opetushallituksen rahoittamassa ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymän koordinoimassa Joustava henkilökohtaistaminen -hankkeessa kehitetään koulutuksen järjestäjien henkilökohtaistamisen prosesseja asiakaslähtöisyyden, dokumentoinnin sekä laadunvarmistuksen näkökulmasta.

Miksi hanketta tarvitaan?

Hanke tukee yksilöllisten opintopolkujen toteutumista ja kehittää Hyrian prosesseja asiakaslähtöisemmiksi.

Tavoitteet

  • Opiskelijoiden henkilökohtaistamisprosessia kehitetään.
  • Aikuisopiskelijoiden osaamisen tunnustamiseen liittyviä käytäntöjä selkeytetään.
  • Oppilaitoksen opintohallintojärjestelmään tuodaan ominaisuus, jonka avulla työssäoppimiseen liittyvää henkilökohtaistamista voidaan tehdä aiempaa järjestelmällisemmin ja tehokkaammin.

Toteutus

Hyrian osahanke toteutetaan osana muuta Hyrian kehittämistyötä. Hanke toteutetaan Primus-/Wilma -asiantuntijoiden vetämänä yhdessä opetushenkilöstön kanssa - tällöin varmistetaan hankkeen tulosten siirtyminen konkreettisen toteutukseen ja toimintaan. Hankkeessa mukana toimivat henkilöt tuntevat sekä nuorten ja aikuisten puolen koulutustoiminnan käytänteet.

OPH_uusi_rahoittaa_rgb

Toteutusaika: 4.11.2016 - 30.11.2017

Rahoitus: Opetushallitus

Lisätietoja:

Jyri Welling, opintopalveluiden suunnittelija

040 723 2078

jyri.welling(at)hyria.fi