EU-lippulogo ESR

Vipuvoimaa EU 2014 2020 rgb

ELY logo1Jatkoväylä - sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun -hanke

Mikä on Jatkoväylä-hanke?

Hanketta toteuttavat 11 ammatillista oppilaitosta ja ammattikorkeakoulua muodostavat hankkeessa valtakunnallisen yhteistyöverkoston. Hanke koostuu kolmesta horisontaalisesta teemasta, joissa työskennellään yli aluerajojen:

1) Opintojen nopeuttaminen siirtymää tukevien toimintamallien avulla

2) Jatko-opinto- ja siirtymävaiheen ohjauksen toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja juurruttaminen

3) Yhteisten siirtymävaiheen toimintamallien ja rakenteiden reunaehtojen luominen, kokemusten ja käytäntöjen jakaminen ja valtakunnallisten suositusten laatiminen sekä tietoisuuden lisääminen ammatillisesta väylästä

Hanke toteutetaan verkostossa, jossa on mukana Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, XAMK (koordinaattori), Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon koulutus Oy, Etelä-Savon koulutus Oy, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Hyria koulutus Oy.

Työskentelyn ytimen muodostavat aluekohtaiset kokeilut, joista jokainen kehittää horisontaalista teemaa keskittyen jonkin tietyn asian ratkaisemiseen tai uuden toimintatavan kokeilemiseen tavoitellen näin isomman kokonaisuuden osatavoitteita. Jokainen hankkeen toimija kehittää toimintamallejaan, ohjeistuksiaan ja rakenteitaan hankkeen aikana kohti yhteisiä tavoitteita. Hankkeen horisontaalisissa teemoissa työskentely tuottaa jatkuvasti tietoa muiden kokeiluista, hyvistä käytännöistä ja yhdessä kehitetyistä toimintatavoista, joita toimijat ottavat valintansa mukaan heti käyttöön omissa organisaatioissaan ja saavat niistä tukea aluekohtaisten ratkaisujen tekemiseen.

Miksi hanketta tarvitaan?

Hankkeen tarkoitus on koota eri toimijoiden yhteistyöhön perustuvia, toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun välisen siirtymävaiheen toimintatapoja ja ohjauskäytäntöjä, kehittää niitä edelleen ja kokeilla uusia tapoja käytännössä sekä koota tämän kaiken pohjalta valtakunnalliset suositukset.

Keskeistä on systematisoida jatko-opinto-ohjausta ja varmistaa sen saatavuus, yhtenäistää osaamisen arviointikäytäntöjä ammattikorkeakouluissa, edistää siirtymän sujuvuutta kehittämällä ammattikorkeakouluun hakua sekä saada siirtymävaiheen opintoihin yhteisiä toteutuksia ja oppimisympäristöjä sekä yhteistä työelämässä oppimista yhdessä ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen kesken.

Hankkeen tavoitteet

Jatkoväylä-hankkeen tavoitteena on

  • Lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta 2. asteen tutkinnosta ja
  • ammattikorkeakoulututkinnosta,
  • Luoda, pilotoida/kokeilla ja yhtenäistää valtakunnallisia, alueiden rajat ylittäviä, koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön perustuvia, ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja
  • Lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta potentiaalisten opiskelijoiden näkökulmasta
  • Edistää koulutuksen osaamisperusteisuutta

 

Rahoitus:        Euroopan sosiaalirahasto (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Toteutusaika: 1.10.2016 - 31.12.2018

Lisätietoja

Anne Miettinen, hankepalvelupäällikkö

puh. 050 596 7654

anne.miettinen(at)hyria.fi

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.