EU-lippulogo ESRVipuvoimaa EU 2014 2020 rgbELY-keskusten logo

Hyvinvointiklinikka – Hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet

Mikä on Hyvinvointiklinikka-projekti?

Hyvinvointiklinikka – hyvinvointialojen osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet -projekti on jatkoa vuonna 2014 päättyneelle hankkeelle, jossa laadittiin selvitys työelämälähtöisen ja monialaisen oppimisympäristön perustamisesta. Jatkohankkeessa kehitetään esiselvityksen pohjalta opintoihin kiinnittymistä edistävää työelämälähtöistä hyvinvointialan oppimisympäristöä  –  Hyvinvointiklinikkaa – ja lisätään opettajien osaamista osallistavassa pedagogiikassa sekä työelämätarpeiden mukaisissa opetuksen sisällöissä.

Hyvinvointiklinikka toimii Hyriassa hiusalan, kauneudenhoitoalan ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden yhteisenä monialaisena oppimisympäristönä, jonka keskeisinä arvoina ovat monialaisuus, vastuullisuus, arvostava kohtaaminen ja kestävä kehitys. Se tuottaa opiskelijatyönä hyvinvointipalveluja asiakkaiden tarpeiden ja opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti.

Hankkeen etenemistä voi seurata blogissa http://hyvinvointiklinikkahyrina.blogspot.fi.  

Miksi projektia tarvitaan?

Ammatillinen koulutus elää muutoksen aikaa. Opetuksen on oltava työelämälähtöistä, opiskelijoita osallistavaa ja motivoivaa, ja heidän valmiuksiaan sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen on vahvistettava läpi ammatillisen koulutuksen. Hyvinvointialojen koulutuksessa on huomioitava myös huoltosuhteen muuttuminen. Sosiaali- ja terveysalalla on luotava keinoja vanhustyön ja hoitoalan työvoimapulan ehkäisemiseksi.

Hankkeen avulla pyrimme lisäämään opiskelijoiden kiinnostusta työskentelyyn ikäihmisten parissa. Päätavoite on edistää hyvinvointialoilla ammattiin opiskelevien nuorten opintoihin kiinnittymistä, työelämässä tarvittavan ammattitaidon saavuttamista sekä työllistymistä toisaalta työvoimapulasta kärsivälle, toisaalta myös uudenlaisia työpaikkoja tarjoavalle vanhuspalvelualalle. 

Projektin tavoitteet

  • Edistetään hyvinvointialoilla ammattiin opiskelevien nuorten opintoihin kiinnittymistä motivoivan oppimisympäristön ja osallistavan pedagogiikan avulla.
  • Edistetään työelämässä tarvittavan ammattitaidon saavuttamista ja työllistymistä tunnistamalla alueelliset työelämän tarpeet hyvinvointialalla, erityisesti vanhuspalvelualalla.
  • Parannetaan nuorten tulevien työntekijöiden sekä työnantajien kohtaamista erityisesti tulevaisuudessa työllistävällä vanhuspalvelualalla.
  • Tuetaan työssä olevien osaamisen ja ammattitaidon parantamista.
  • Huomioidaan sukupuolten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät erityiskysymykset hyvinvointialan ammatillisessa koulutuksessa.
  • Selvitetään, millä tavoin Hyrian hyvinvointiala voi osallistua arvokkaan ikääntymisen tukemiseen yhdessä kunnallisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä miten Hyria voi osallistua kotona selviytymisen ja ikäihmisten kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. 

Projektin toiminnot

  • työelämälähtöisen Hyvinvointiklinikka-oppimisympäristön kehittäminen
  • opettajien osaamisen lisääminen osallistavassa pedagogiikassa ja työelämätarpeiden mukaisissa opetuksen sisällöissä
  • kuntouttavan ja hyvinvointia edistävän hoitotyön kehittäminen yhdessä työelämän ja kolmannen sektorin kumppaneiden kanssa
  • sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuteen liittyvän osaamisen lisääminen

 

Toteutusaika: 1.1.2015 – 30.6.2017

Rahoitus:        ESR (Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy

Minna Vaittinen, koulutuspäällikkö, projektipäällikkö

puh. 050 415 4391

minna.vaittinen(at)hyria.fi