Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen digitaalisilla ratkaisuilla / DigiVälkky

Mikä on DigiVälkky-hanke?

DigiVälkky-hanke tähtää työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen Välkky-verkostolla ja verkoston osaamista eri pedagogisissa ryhmissä kehittäen. Digitaalisen tuen ja työpaikkojen digiosaamisen parantaminen asiantuntijoiden avulla kuuluvat hankkeeseen. Verkoston yhteisen digistrategian kehittäminen työssäoppimisen osalta aloitetaan. Tiedon hallintaa digitaalisesta näkökulmasta ja oppilaitosten laatujärjestelmien mukaisia prosessikuvauksia tarkastellaan käytänteiden jakamiseksi toimijoiden kesken.

 

Yhdeksän oppilaitoksen muodostaman Välkky-verkoston yhteistyöllä on tavoiteltu opetuksellista yhteistyötä Väli-Suomen alueella monissa eri hankkeissa jo usean vuoden ajan. DigiVälkky-hankkeessa mukana ovat Hyrian lisäksi verkoston toimijoista Ammattiopisto Tavastia (koordinaattori), Forssan ammatti-instituutti, Hämeen ammatti-instituutti, Kiipulan ammattiopisto, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto ja Ypäjän hevosopisto.

Hankkeen tavoitteet

Verkoston sisällä on sovittu hankekumppanien osaamista hyödyntävistä painopisteistä, joihin hankkeessa keskitytään. Keskeiset tavoitteet Hyrian osalta ovat:

 

  • opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen ja työpaikkaohjaajien tuki videoneuvottelua hyödyntäen

  • opiskelijoiden ja opettajien digiosaamisen kartoitukset

  • digiosaamisen hyvien käytänteiden vieminen työpaikoille sekä opiskelijoiden että opettajien toimesta

  • opiskelijoiden osaamisen hyödyntäminen esimerkiksi työpaikkojen perehdytysmateriaalin tuottamisessa.

Toteutus

Hyrian osatavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa

 

  • työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen ja työpaikkaohjaajia tuetaan videoneuvottelua hyödyntäen ja tukea varten tarjotaan myös ohjausklinikkatoimintaa videoneuvotteluilla

  • digiosaamiskartoitusten avulla voidaan toteuttaa täsmäkoulutuksia tasalaatuisen digiosaamisen takaamiseksi

  • opiskelijat tuottavat perehdytysmateriaalia ja samalla syventävät omaa osaamistaan. 


Rahoitus:        Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteutusaika: 14.12.2015 – 31.12.2017

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy

Niilo Korhonen, verkkopedagogi

puh. 045 7731 1562

niilo.korhonen(at)hyria.fi