Diggaajat                                      OKM_tekstilogo

Mikä on Diggajat-hanke?

Hankkeessa kehitetään digitaalisia palveluja tukemaan työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön yhteistyötä, työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaamisessa, seurannassa ja arvioinnissa. Hanke toteutetaan kuuden muun osatoteuttajan kanssa eri puolilla Suomea. Hanketta koordinoi Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. 

Miksi hanketta tarvitaan?

Ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa toimintatapoja ja vaatii oppilaitoksilta uudenlaista joustavuutta ja kulttuurista muutosta. Työpaikoilla järjestettävän koulutuksen ja opiskelun lisääntyessä reformin myötä tarvitaan edistyksellisiä digitaalisia ja pedagogisia ratkaisuja osaamisen kehittämiseen ohjaukseen, seurantaan ja arviointiin.

Ratkaisujen pitää olla helppokäyttöisiä ja kaikissa ympäristöissä toimivia. Tässä hankkeessa rakennetaan yhdessä digitaalisia ja pedagogisia ratkaisuja työelämän innostamiseen mukaan reformin mukaiseen kehitystyöhön. 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyön toimintatapoja ja -prosesseja digitaalisen ohjauksen ja arviointijärjestelmän käyttöön ottamisessa ja sen edelleen kehittämisessä.

Hankkeen työelämäkumppanit ovat erityisesti niitä työpaikkoja, joissa digitaalisten välineiden käyttöön ottamiseen tarvitaan erityistä ohjausta, ja hankkeessa myös koulutetaan työpaikkaohjaajia digitaalisten välineiden käyttöön. Hankkeen tavoitteena on lisätä yksilöllisiä polkuja ja joustavia mahdollisuuksia työpaikalla järjestettävään koulutukseen, osaamisen kehittämisen ohjaukseen, seurantaan ja arviointiin. Tavoitteena on myös luoda sellaisia helppokäyttöisiä digitaalisia ja pedagogisia menetelmiä, jotka edistävät maahanmuuttajien ammatillista koulutusta madaltamalla kynnystä maahanmuuttajien ohjaamiseen ja arviointiin työpaikoilla.

Tavoitteena on luoda oppilaitosten digiverkosto jatkuvaan kehittämiseen. Verkosto toimii myös hankkeen päätyttyä.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeessa tuotetaan malli siitä, miten digitaalisilla ympäristöillä tuetaan opetussuunnitelman mukaista työssäoppimisen sisältöjen suunnittelua ja oppimisen sekä osaamisen dokumentointia. Hankkeessa laaditaan työpaikalla järjestettävään koulutukseen, ohjaamiseen ja arviointiin arviointiväline. Myös oppimista ja osaamista dokumentoivia työkaluja parannetaan.

Hyria koulutuksen yksilöitynä toimintana kartoitetaan, arvioidaan ja harkitusti kokeillaan erilaisia vaihtoehtoisia välineitä ja kanavia digitaaliseen ohjaukseen (esim. perehdytystarkoituksessa mobiilikäytettävä SEPPO-peli, Skype, sosiaalisen median kanavat, Workseed, Dreambroker-video ja tallennus). Kokeiluissa mukana olevilta kerätään jatkuvaa palautetta, jonka pohjalta kehitetään toimintamalli. Toimivia käytänteitä jaetaan hankeverkoston sisällä esimerkiksi benchmarkkauskäyntien avulla.

Rahoitus:             Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteutusaika:       22.12.2017 - 31.12.2019 

Lisätietoja

Niilo Korhonen

verkkopedagogi, projektipäällikkö

niilo.korhonen(at)hyria.fi 

p. 045 7731 1562


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.