ALADIN - avoin, laadukas ja digitaalinen    OPH_uusi_rahoittaa_rgb

Mikä on ALADIN-hanke?


Hankkeessa keskitytään avointen digitaalisten oppimateriaalien ja materiaalipankkien kehittämiseen oppimateriaalikustannusten vähentämiseksi. Vastaavasti kehitetään pedagogisia toimintaprosesseja ja uudistetaan toimintatapoja opiskelijoille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Hankkeen koordinaattorina toimii TTS Työtehoseura ry. Hankeverkostoon Hyrian lisäksi kuuluvat Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK), Suomen ympäristöopisto Sykli, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä KPedu, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida ja Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko.

Miksi hanketta tarvitaan?

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä oppiminen on siirtynyt yhä enemmän työpaikoille. Tämä tarkoittaa yhä kasvavaa digitaalisten välineiden ja ohjelmien käyttöä oppimisprosessin toteuttamisessa. Tämän lisäksi ammatillisen koulutuksen maksuttomuuden periaatteitten mukaisesti ammatillinen perustutkintokoulutus ja valmentava koulutus (VALMA ja TELMA) ovat opiskelijalle maksuttomia. Maksuja ei voida periä työvoimakoulutuksessa olevilta opiskelijoilta. Hankkeella pyritään vastaamaan tasa-arvoisesti saavutettavien, maksuttomien oppimateriaalien tarpeeseen. Vastaavasti kehittyvien digitaitojen (opetushenkilökunta ja opiskelijat) avulla voidaan oppimisprosessien toteutus tehdä laadukkaasti.

Hankkeen tavoitteet

1.Opiskelijoiden oppimateriaalien hankkimisesta ja niihin verrattavista muista kustannuksista aiheutuvien kulujen pienentäminen ja materiaalipankin täydentäminen puuttuvilla laadukkailla, avoimilla digitaalisilla opetusmateriaaleilla (myös selkeäkieliset opetusmateriaalit), jotka ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti kaikilla oppilaitoksesta ja oppimisalustasta riippumatta.

2. Pedagogisten toimintatapojen ja toimintaprosessien uudistaminen opettajien verkkopedagogisen osaamisen kehittämiseksi ja Parasta-hankkeen luotsiopettajamallin jalostaminen digiluotsimalliksi. Lisätään opiskelijoiden osallistamista niin verkkomateriaalien laadintaan kuin tukeen ja neuvontaan. Kuullaan myös työelämää verkkomateriaalien laadinnassa. Lisätään digiosaamista suunnitelmallisesti.

3. Aikaisempien hankkeiden tuloksien ja käynnissä olevien hankkeiden hyödyntäminen opettajien osaamisen kehittymisessä ja sen arvioimisessa.

4. Verkko-opetuksen suunnittelun ja toteutuksen sekä laadun arvioinnin tukityökalujen sekä oppimisanalytiikan osaamisen kehittäminen, jotta verkko-oppiminen on sujuvaa, hyödyllistä ja ajantasaista opiskelijalle eikä tarvitse turvautua esim. opetusta tukeviin maksullisiin oppikirjoihin ja materiaaleihin. Tämän pohjalta luodaan ja pilotoidaan malli, joka levitettävissä valtakunnallisesti.

Hankkeen toimenpiteet

Opiskelijoille aiheutuvat oppimateriaali- ja muut kustannukset kartoitetaan yhdessä opiskelijoiden kanssa hankkeen käynnistyessä. Tavoitteen toteutumisen mittaamiseksi tehdään laskelmia kustannussäästöistä piloteissa mukana olevien opiskelijaryhmien osalta ja verrataan niitä aikaisemmin toteutettuihin vastaaviin koulutuskokonaisuuksiin. Koottu tieto tarjoaa oppilaitoksille mahdollisuuden kustannusten kehityksen seuraamiseen myös jatkossa. Hankkeen myötä rakentuvat seurantajärjestelmän runko, lähtötiedot ja tilanne hankkeen päättyessä vuoden 2019 lopussa kaikille hankkeen osatoteuttajille. Kokeiluissa mukana olevilta kerätään jatkuvaa palautetta, jonka pohjalta kehitetään toimintamalli. Toimivia käytänteitä jaetaan hankeverkoston sisällä esimerkiksi benchmarkkauskäyntien avulla.

Hankkeessa tuotettu materiaali on avointa ja ladattavissa CC BY-lisenssillä hankkeen aloitusvaiheessa avattavilta verkkosivuilta, joilla esitellään hankkeen suunnittelua, toteutusta ja tuloksia. Opiskelijoilla, työelämän edustajilla sekä muilla kumppaneilla on mahdollisuus olla myös sitä kautta vaikuttamassa hankkeen toteutukseen. Tulokset levitetään hankkeen osatoteuttajien kaikille aloille ja niistä tiedotetaan muille koulutuksen järjestäjille sekä hankkeen että OPH:n verkkosivujen kautta. Pääset hankkeen verkkosivuille tästä ALADIN hankesivusto.

Rahoitus:             Opetushallitus

Toteutusaika:       1.1. - 31.12.2019 

Lisätietoja

Niilo Korhonen

verkkopedagogi, projektipäällikkö

niilo.korhonen(at)hyria.fi 

p. 045 7731 1562

 


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.