Aha! – Asiakkuus haltuun! -hanke

Mikä on Aha!-hanke?

Hankkeen tavoitteena on lisätä uuden opettajuuden mukaista osaamista, rakentaa reformin hengen mukaista yritys- ja yhteistyötoimintaa työelämään sekä kehittää oppilaitosten palvelu- ja toimintamalleja asiakaslähtöisemmäksi ja työelämälähtöisemmäksi opiskelijan työllistämisen myötävaikuttamiseksi. Hankkeen tavoitteet tukevat verkosto-oppilaitosten tavoitteita reformin toimeenpanossa ja strategisia tavoitteita. Hankkeen myötä toteutuu laadukas, monipuolinen, ketterä ja tavoitteellinen asiakkuustyö, asiakkuuden hoitomalli toteutuu käytännössä, oppilaitoksen yhteinen asiakaspalvelun tahtotila on tehty näkyväksi ja jalkautettu reformin alussa ja sen aikana, opetushenkilöstöllä on lisääntynyt ymmärrys siitä, mitä tarkoittavat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Hankkeen myötä on lisätty myös työnantajien ymmärrystä alueellisesti oppilaitosten ajattelutavasta ja tarpeista.

Hankkeessa ovat mukana seuraavat oppilaitokset: Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Luksia), Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen Ky (Fai), Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu), Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä (Saimaan ammattiopisto Sampo) ja Hyria koulutus Oy (koordinaattori).

Miksi hanketta tarvitaan?

Opetushenkilöstön yhteistyö ja vuorovaikutus työelämän kanssa systematisoituu asiakkuusajattelun myötä (järjestelmä), tiivistyy (vuoropuhelun määrä) ja syvenee (nopeammat ratkaisut). Opetushenkilöstön ymmärrys työelämän nykypäivän ammattitaitovaatimuksista uudistuu ja näkemys vahvistuu (opetusmenetelmät ja – ympäristöt kehittyvät osaamisperusteisiksi). Opimme painottamaan opetuksessa työelämälle tärkeitä asioita (nopeutta, tuottavuutta) ja uudistamaan opetussuunnitelmia nopeammin.

Hankkeen tavoitteet

 Hankkeen kolme tavoitetta ovat toimijoille yhteisiä:

  1. Rakentaa reformin hengen mukaista yhteistoimintaa työelämän ja oppilaitoksen välille.
  2. Lisätä opettajien ja kouluttajien uuden opettajuuden roolin mukaista asiakasosaamista ja edistää systemaattista asiakkuuksien hoitamista.
  3. Lisätä opiskelijoiden välistä yhteisöllisyyttä koulutuksen ja oppimisen aikana.

 OPH_uusi_rahoittaa_rgb

Rahoitus:        Opetushallitus

Toteutusaika: 4.11.2016-31.12.2017

Lisätietoja

Anne Miettinen, hankepalvelupäällikkö

puh. 050 596 7654

anne.miettinen(at)hyria.fi