Pedagogisen kehittämisen hankkeita

Opetusmenetelmiä ja -materiaaleja, täydennyskoulutusta, työelämäjaksoja, verkostoja:


Hyria on edistämässä alle 25-vuotiaiden nuorten työllistymistä, koulutuksen monimuotoistamista ja työpaikkaohjauksen sekä siihen liittyvien työvälineiden ja toimintamallien kehittämistä seuraavien Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hankkeiden kautta:


Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi Hyrialle on myönnetty erityisavustus oppisopimuskoulutuksen korotettuun koulutuskorvaukseen. Tämän erityisavustuksen avulla oppisopimuskoulutettavien nuorten työnantajat voivat saada korotettua koulutuskorvausta. Korotetun koulutuskorvauksen piiriin kuuluvat nuoret, jotka ovat vuonna 2017 valmistuneet 9. tai 10. luokalta. Hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Päättyneet projektit - sivulta löydät päättyneitä pedagogisen kehittämisen hankkeita.