Yrittäjävaihdosten ja yrittäjäkumppanuuksien kehittämishanke 1 ja 2

Tavoitteet

Projektin tavoitteena oli kehittää toiminnallisia ratkaisuja ja menetelmiä yrittäjävaihdosten ja yrittäjyyskumppanuuksien lisäämiseksi sekä seuloa ja ohjata yrittäjänvaihdosta harkitsevia yrittäjiä toiminnan siirtämiseen yritystoimintaa jatkaville henkilöille. Uusille yrittäjäehdokkaille rakennettiin sopivat yrittäjäpolut ottaen huomioon osapuolten (luopujat / jatkajat) tarpeet ja näkökulmat.

Hankkeessa yhteistyökumppaneita olivat SLK- instituutti (hankkeen koordinoija), Rastor ja Porvoon kauppaoppilaitos. Yrittäjävaihdosten ja yrittäjäkumppanuuksien kehittämishankkeessa oli mukana ensimmäisellä kaudella myös Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.

Valmennuksen ja ohjauksen ohessa kehitettiin palvelevia verkkopalveluja erityisesti pienyrittäjille. Tutustu verkkopalveluun tästä: www.suksee.fi 

Yrittäjävaihdosten ja yrittäjäkumppanuuksien kehittämishankkeessa on valmennettu yrityksen jatkajia sukupolvenvaihdostilanteessa, mm.

Tarkkalan kuljetus Oy
Maanrakennus Aarre Kujala Oy

Toteutusaika: 1.8.2011 – 31.12.2013
Rahoitus:        Uudenmaan ELY-keskus

Lisätietoja

Hankepalvelut(at)hyria.fi