Ympäristöosaamisen kehittäminen työelämässä

Mikä oli Ympäristöosaava ammattilainen -hanke?

Hankkeessa tuotettiin ammatissa toimiville suunnattu alakohtainen ympäristöasioiden itseopiskeluaineisto neljälle alalle, käytännön menetelmiä organisaation osaamisen ja toiminnan kehittämiseen aineiston pohjalta sekä koulutuskonsepti ja -aineisto pk-yrityksille soveltuvaan lyhytkoulutukseen. Ympäristöosaava ammattilainen -verkkopalvelun kautta aineisto on ammattilaisten, pk-yritysten ja muiden organisaatioiden helposti saavutettavissa, ja se on laajennettavissa palvelemaan useampia ammattiryhmiä.

Hankkeen koordinaattorina ja kiinteistönhuoltoalan materiaalin tuottajana toimi Suomen ympäristöopisto SYKLI. Hankekumppaneina olvat Hyria, joka on vastannut sosiaali- ja terveysalan materiaalintuotannosta, Samiedu (metalli- ja konealan materiaali) ja Savon ammatti- ja aikuisopisto SAKKY (puhdistuspalvelualan materiaali) sekä Faktia.

Hankkeen tavoitteena oli edistää ammatissa toimivien työntekijöiden sekä organisaatioiden ympäristöosaamista ja tukea työelämän ja ammatillisen koulutuksen välistä yhteistyötä.Hanke oli jatkoa vuonna 2010 toteutetulle, EkoCentrian koordinoimalle Ympäristöpassi-hankkeelle, jossa kehitettiin opintomateriaali ja osaamistesti ruokapalvelualalle.

Hankkeessa olivat mukana sosiaali- ja terveysala, kiinteistöhuollon ala, metalli- ja koneala ja puhdistuspalveluiden ala. Sisältö kattoi ammattialojen keskeiset ympäristöasiat ja se tuotettiin yhteistyössä kunkin alan yritysten ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Toteutusaika: marraskuu 2012 – joulukuu 2013

Rahoitus: Opetushallitus

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria