Vaihtoaskel

Mikä oli Vaihtoaskel-hanke?

Vaihtoaskel-hanke on valtakunnallinen 14 aikuiskoulutustoimijan yhteinen hanke, jota rahoittaa Opetushallitus. Hyria on toteuttanut hanketta Hyvinkään-Riihimäen talousalueella. 

Yritysten omistajavaihdostilanteet ovat yhä ajankohtaisia ja palveluiden tehostaminen sekä oppilaitosten roolin ja osaamisen vahvistaminen tarvitsevat tukea. Omistajanvaihdospalveluiden saatavuus ja taso vaihtelee eri puolilla Suomea. Luopujayrittäjä kaipaa usein vierellä kulkijaa, jota Vaihtoaskel-hankkeessa tehtävillä toimenpiteillä pyritään tukemaan ja vahvistamaan alueellista yhteistyötä ja palvelutarjontaa. Hanketta jatketaan vuoden 2015 loppuun nimellä Vaihtoaskel 2.

Miksi projektia tarvittiin?

Omistajavaihdosbarometrin (2012) mukaan Suomessa on kasvava tarve laadukkaasti toteuttaviin omistajavaihdoksiin suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Tutkimusten mukaan yrityksen omistajavaihdoksilla on suurempi kansantaloudellinen merkitys kuin uusilla yrityksillä. Omistajavaihdosten kautta omistusta vaihtaneet yritykset ovat uusia yrityksiä edellä yritystoiminnan jatkuvuudella, tuotolla, liikevaihdolla, innovatiivisuudella ja työllistävyydellä mitattuina.

Tavoitteet

  • luopujayritysten ja oppilaitosten henkilöstön osaamisen kehittäminen omistajavaihdoksiin liittyen
  • alueellisen yhteistyön kehittäminen
  • omistajavaihdospalveluiden tuotekokonaisuuksien kehittäminen oppilaitoksessa

Toteutus

  • valtakunnallinen kyselykartoitus
  • asiantuntijatapaamiset ja -valmennukset, omistajavaihdostilaisuudet
  • yrityksen myyntikuntoon valmistelu, luopumissuunnitelma, hallitustyöskentelyn tehostaminen
  • luopujayrityksissä henkilöstön osaamiskartoitukset > arvonmäärityksen tukena
  • alueellinen yhteistyö omistajavaihdospalveluissa
  • jatkajapoolin kehittäminen

 

Rahoitus:        Opetushallitus

Toteutusaika: 14.6.2013 – 31.12.2014

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria

Katso myös www.vaihtoaskel.info

oph r