Työssäoppien ammattiin

Mikä oli Työssäoppien ammattiin- hanke?

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi valtionavustuksen työssäoppimispainotteisen ammatillisen peruskoulutuksen kokeilun verkostohankkeelle, jossa kehitetään uutta koulutusmallia. Valtakunnallisessa hankkeessa oli mukana 17 koulutuksenjärjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto mahdollisti vertaisoppimisen ja Työssäoppien ammattiin -koulutusmallin kehittämisestä saatavien erilaiset kokemusten jakamisen ja edelleen kehittämisen. Lisäksi hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä eri alueiden yrittäjäjärjestöjen kanssa. Hankkeessa monipuolistettiin, laajennettiin  ja kehitettiin työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja yhdessä alueen työpaikkojen kanssa. Hanketta koordinoi Sastamalan koulutuskuntayhtymä.

Miksi hanketta tarvittiin?

Nuorten työllistyminen ja toisaalta yritysten ammattitaitoisen työvoiman saaminen on yhteinen tavoitteemme. Hankkeen avulla oppilaitos ja alueen yritykset kehittivät työssäoppimista yhdessä, työelämän tarpeista lähtien. Työssäoppimisen tueksi kehitettiin yhteistyömuotoja, jotka sitouttavat sekä opiskelijan että yrityksen tavoitteelliseen, molempia osapuolia hyödyttävään työssäoppimiseen. Hanke vahvisti työelämän ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä ja yrityskontakteja ja loi koulutuksen ja työelämän välimaastoon uuden toiminta- ja palvelumallin.

Tavoitteet

  • luoda uusia käytänteitä nuorten ohjaukseen ja tukemiseen
  • yhdistää opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen tarpeet ja käyttää työssäoppimista välineenä, jonka avulla mahdollistetaan yksilölliset opintopolut
  • lisätä yhteistyötä oppilaitosten ja yrittäjien kesken
  • vahvistaa opiskelijan ammatillisen verkoston rakentumista ja (opiskelijan ammatilliset ja madaltaa yhteistyön avulla alueen yritysten kynnystä toimia työssäoppimispaikkana ja tulevaisuuden työnantajan ammattiin valmistuneelle nuorelle

Toteutus

  • työssäoppimisen yhteisen toimintamallin ja alakohtaisten toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto yhteistyössä työelämän kanssa
  • työssäoppimisen henkilökohtaistaminen
  • työssäoppimisen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvä työelämäyhteistyö, mm. työpaikkojen tukeminen työssäoppimisen järjestämisessä, työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttaminen, tehostettu työssäoppimisen tuki sekä työnantajille että työssäoppijoille
  • Hyrian sisällä menetelmänä vertaisoppiminen

 

Toteutusaika:    10.2.2014 - 31.12.2015

Rahoitus:           Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.