TYÖPAIKKAOHJAAJIEN/-KOULUTTAJIEN KOULUTUS (OPSO-TOP)

Mikä oli ”Työpaikkaohjaajien/-kouluttajien koulutus” -hanke?

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi valtionavustuksen käytettäväksi alle 25-vuotiaiden, vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevien nuorten työpaikkaohjaajien/-kouluttajien koulutukseen.

Miksi hanketta tarvittiin?

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen onnistumisen kynnyskysymys on eri tutkimusten mukaan onnistunut työpaikkaohjaus. Yleensä oppisopimustyöpaikkakouluttajan ammatillinen osaaminen on huippuluokkaa, mutta ohjausosaamisessa olisi kehittämisen varaa. Tällä hetkellä työpaikkakouluttajien opastus tehtäväänsä tapahtuu pääsääntöisesti oppisopimusprosessin alkuvaiheen ohjauksena, jolloin uutta asiaa tulee paljon ja ohjausosaamiseen keskittyminen ja asioiden muistaminen jää suhteellisen vähäiseksi. Työpaikkakouluttajien työn onnistumisen kannalta on tärkeää, että he saavat tarpeen vaatiessa tukea ohjaustyöhönsä koko oppisopimuksen voimassaoloajan. Lisäksi työpaikkakouluttajien kouluttamiseen ja ohjaamiseen liittyvät käytänteet Välkky-oppilaitosverkoston alueella vaihtelevat suuresti, joten oli tarve kehittää myös yhtenäisiä toimintatapoja.

Opiskelijan ohjaaminen ja tukeminen koko oppisopimusprosessin aikana kaipasi terävöittämistä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli

  • kehittää Välkky-oppilaitosverkoston alueelle oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta räätälöity yhteinen työpaikkakouluttajakoulutuksen toimintamalli sekä kehittää työvälineitä ja muita toimintamalleja, joIlla pystyisimme entistä paremmin tukemaan työpaikkakouluttajia opiskelijan opintojen ohjaamisessa
  • luoda/kehittää toimintamalleja, jotka olisivat helposti monistettavissa ja levitettävissä myös muiden koulutuksenjärjestäjien käyttöön
  • parantaa opiskelijan työpaikalla saaman ohjauksen ja tuen laatua.

Toteutus

  • Selvitettiin kyselyn avulla olemassa olevilta työpaikkakouluttajilta ja oppisopimusopiskelijoilta tämänhetkisen työpaikalla tapahtuvan ohjauksen nykytilannetta, haasteita, odotuksia sekä kehittämistarpeita.
  • Kehitettiin työpaikkakouluttajien ja opiskelijoiden tukitoimia yhteistyössä työelämän ja koulutusten järjestäjien kanssa.
  • Tuotettiin yhteinen työpaikkakouluttajakoulutuksen toteutusmalli sekä koulutuksen esitysmateriaali.
  • Tuotettiin työpaikkakouluttajien koulutusta tukevaa verkkomateriaalia ja/tai selvitettiin jo olemassa olevan verkkomateriaalin hyödyntämismahdollisuuksia.
  • Selvitettiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuuksia ohjauksessa.
  • Järjestettiin työpaikkakouluttajien vertaisseminaari oppisopimustiedon lisäämiseksi, hyväksi koettujen käytäntöjen levittämiseksi sekä eri osapuolten verkostoitumiseksi.

 

Toteutusaika:    10.2.2014 – 31.12.2015

Rahoitus:           Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.