TUOVI – tukea opintoihin vieraskielisille

Mikä oli TUOVI-hanke?

TUOVI-hankkeella pyrittiin tukemaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisen peruskoulutuksen kehittämistä, ohjausta ja vaihtoehtojen löytämistä koulutuksen suorittamiseen ja valmennetaan opetus- ja ohjaushenkilöstöä monikulttuurisuuden huomioimiseen. Hankkeen kohderyhminä olivat Hyrian ja Ammattiopisto Tavastian maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö, yhteistyöverkosto sekä yhteistyökumppanit työelämässä. Hanketta hallinnoi Tavastia.

Hyriassa hankkeen painopiste oli ammatillista perustutkintoa opiskelevien maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen kehittämisessä. Opetukseen kehitettiin toimivia malleja mm. tehostamalla yhteistyötä ammatillisen opettajan ja suomen kielen opettajan välillä ja tuottamalla alakohtaista oppimateriaalia.

Miksi hanketta tarvittiin?

Tiedotuksen parantaminen koulutusvaihtoehdoista ja uudistuneesta yhteishausta maahanmuuttajille ja heitä ohjaavalle verkostolle varmistivat alavalinnan onnistumista ja oikea-aikaista koulutukseen hakeutumista.

Erilaisten ohjaustapojen hyödyntäminen ja henkilöstön osaaminen ja rohkeus pedagogisissa valinnoissa kasvoivat oppijalähtöiseksi toiminnaksi.

Kielitaidon puutteellisuus on merkittävä syy siihen, että monet sinänsä alalle soveltuvat maahanmuuttajat kohtaavat vaikeuksia opintojensa etenemisessä. Alakohtaisesti tarvitaan erilaisia tapoja integroida suomen kielen oppiminen ammatillisiin tutkinnonosiin ja työssäoppimiseen (S2-opetuksen ts. suomi toisena kielenä -opetuksen integroinnin kehittäminen ja kokeilut).  

Tavoitteet

  • maahanmuuttajien pääsy opiskelemaan yhä tasa-arvoisemmin ammatilliseen koulutukseen ja itselleen soveltuvan koulutuksen löytäminen
  • joustavat opintopolut ja yksilölliset ratkaisut nivelvaiheissa henkilökohtaisen ohjauksen keinoin
  • ohjausverkoston tiivistäminen ja yhteistyö
  • erilaisten tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksien kokeilu ohjaamisen tukena: mm. sosiaalinen media, mobiilioppiminen
  • alakohtaisten tukimateriaalien ja opiskelutapojen kehittäminen suomen kielen opiskeluun
  • hyvien ohjauskäytäntöjen, pedagogisten ratkaisujen ja kokemusten vaihto opetus- ja ohjaushenkilöstön kesken
  • oppimisprosessien yksilöllisyys ja oppijalähtöisyys, osaamisperusteisuuden vahvistuminen.

  

Toteutusaika:  21.5.2014 – 31.12.2015

Rahoitus:        Opetushallitus      

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria

oph r

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.