Tuottavuutta ja työhyvinvointia tuotannollisiin pk-yrityksiin - TUOTTO-hanke

Mikä oli Tuotto-hanke?

Tuottavuutta ja työhyvinvointia tuotannollisiin pk-yrityksiin eli Tuotto-hankkeen päätavoitteena oli lähteä kumppanina kehittämään erityisesti tuotannollisten pk-yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia. Hankkeessa kartoitettiin mukaan lähtevien pk-yritysten tuottavuuden ja työhyvinvoinnin nykytila ja määriteltiin yhdessä tärkeimmät kehittämisen kohteet. Yritykset saivat tästä itselleen menetelmiä tuottavuuden arviointiin ja seurantaan sekä arvokasta tietoa työhyvinvoinnin nykytilasta.

Miksi projektia tarvittiin?

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamisessa roolinsa on henkilöstön osaamisella, ja yhtenä tavoitteena oli tulevaisuuden osaamistarpeiden löytäminen. Hankkeessa toteutettiin henkilöstön osaamiskartoitus ja suunniteltiin yhdessä toimenpiteet, joilla osaamista lähdettiin kehittämään tukien innovatiivisen toimintamallin kehittymistä. Näin tuettiin aidosti alueen pk-yritysten tuottavuutta ja menestymistä ja autettiin yrityksiä kasvuun, joka synnyttää alueelle uusia työpaikkoja sekä vahvistaa kilpailukykyä.  

Koska yrityksen tuottavuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin eli toimintakyvyn kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, Hyria tarjoaa hankkeiden avulla paikallisen ja monipuolisen kumppanin, joka voi sitoutua pidemmäksikin aikaa yrityksen toiminnan kehittämiseen. 

Toiminnot

Konkreettisina esimerkkeinä Tuotto-hankkeen toiminnoista ovat mm.

  • työhyvinvointikartoituksen eli nykytilan selvittäminen ja tärkeimpien kehittämiskohteiden löytäminen sekä suunnitelman rakentaminen työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi
  • 5S-työkalun (Tuottava ja turvallinen työyhteisö) koulutus sekä konsultointi työkalun käyttöönotosta
  • Act Pro -koulutukset ja työkalut organisaation kestävän toimintakyvyn johtamiseen

 

Rahoitus: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus        

Toteutusaika:  17.6.2013 – 31.12.2014

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria

ELY logo1