TOPLaatuVälkky2

Mikä TOPLaatuVälkky2 -hanke oli?

TOPLaatuVälkky2 -hanke jatkoi koulutuksenjärjestäjien yleistä laadunkehittämistä Välkky-oppilaitosverkoston kesken ja kunkin oppilaitoksen sisällä. Hankkeen kohderyhmänä olivat verkoston oppilaitokset, niiden opiskelijat, henkilöstö ja työelämäverkostot, mutta myös kaikki ammatillisen koulutuksen toimijat. Opettajien työelämäkumppanuusjaksoilla ja työpaikkaohjauskoulutuksilla täydennettiin ohjausosaamista.

TOPLaatuVälkky2 -hankkeessa toimivat Hyrian lisäksi Ammattiopisto Tavastia (hankekoordinaattori), Faktia Koulutus Oy, Forssan ammatti-instituutti, Kiipulan ammattiopisto sekä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto. Välkky-oppilaitosverkoston muodostavat nykyään 9 oppilaitosta, jotka toimivat alueella Forssa, Hämeenlinna, Hyvinkää, Riihimäki ja Valkeakoski. Yhteistyön tavoitteena on mm. kehittää koulutustarjontaa suunnitelmallisesti, mahdollistaa valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien yhteistarjonta ja lisätä resurssien yhteiskäyttöä.  

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhtenäisiä käytäntöjä, tehdä aiempien työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen analyysi ja saattaa hyvät käytännöt vakiintuneiksi oppilaitoksen arkeen.

Lisäksi tavoitteena oli laajentaa ja syventää aiemmissa hankkeissa kehitettyjä toimintatapoja ja toisaalta vahvistaa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toimintamallia erityistä tukea tarvitseville ja maahanmuuttajaopiskelijoille sekä opiskelijoille, joilla on muita opiskelijoita heikommat valmiudet työssäoppimiseen. Eri tahoilla työelämässä toimivien työpaikkaohjaajien lisäkoulutuksella parannettiin ammatillisen koulutuksen työssäoppimistuloksia.

Toteutus

1.      Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen hyvien käytäntöjen analyysi ja käyttöönoton laajentaminen

      • yhteinen analyysi ja laadukkaan työssäoppimisen kuvaus

 

2.      Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ohjausmallin laatiminen erityistä tukea tarvitseville,

          maahanmuuttajille sekä sellaisille opiskelijoille, joilla on heikot työssäoppimisvalmiudet

 

3.      Opettajien työelämäkumppanuusjaksot erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamiseen

      • työelämäkumppanuusjaksojen suunnitelmat ja toteutusten raportointi

  

Toteutusaika:               2.6.2014 – 31.12.2015

Rahoitus:                      Opetushallitus

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria

oph r