TOPLaatuVälkky

Mikä oli TOPLaatuVälkky-projekti?  

TOPLaatuVälkky oli Välkky-oppilaitosverkoston yhteinen hanke, jota toteuttivat Koulutuskuntayhtymä Tavastia / Ammattiopisto Tavastia koordinaattorina sekä yhteistyökumppaneina Hyria koulutus Oy, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä / Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Faktia Koulutus Oy, Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä / Forssan ammatti-instituutti ja Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto.  

Miksi projektia tarvittiin?

Välkky-oppilaitosverkosto tekee yhteistyötä monella ammatillisen koulutuksen osa-alueella. Kullakin koulutuksen järjestäjällä on omat laadun kehittämisen painopisteet, jolloin hankkeen avulla hankeyhteistyökumppanit saavat vertaistukea ja oppivat toistensa hyvistä käytännöistä. Koska Välkky-oppilaitokset toimivat samalla työssäkäyntialueella, toimintatapojen yhtenäistäminen on työelämän kannalta tärkeää. 

Hankkeen kohderyhmänä oli Väli-Suomen (Kanta-Hämeen sekä Valkeakosken ja Hyvinkään seutu) seitsemän ammatillista oppilaitosta, niiden opiskelijat, henkilöstö sekä työelämäverkostot. Välillisesti hankkeesta hyötyvät kaikki ammatillisen koulutuksen toimijat. 

Projektin tavoitteet

  • ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (ATTO-opintojen) suorittaminen työssäoppimisen yhteydessä
  • suunnitella Välkky-oppilaitosverkoston yhteistä verkkomateriaalia ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien suorittamiseen yli oppilaitosrajojen, sekä pilotoida verkkomateriaalia käytännössä
  • pilotoida hiljaisen tiedon (HiT) analyysia, jonka avulla kerätään erityisesti pk-sektorin toimijoilta hiljaista tietoa osaamisen kasvattamiseksi ja työhyvinvoinnin edistämiseksi
  • täsmäkouluttaa työpaikkaohjaajia työpaikoilla jalkautetulla mallilla erityisesti pk-sektorilla ja sellaisilla aloilla, joilla on vaikeaa saada osallistujia lähiopetuksessa toteutettaviin työpaikkaohjaajakoulutuksiin
  • laatia työelämän kanssa kumppanuussopimuksia työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisestä sisältäen opettajien työelämäjaksot
  • työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen laadun kehittäminen
  • yksilöllisten työssäoppimispolkujen suunnittelu ja rakentaminen  

Toiminnot Hyrian osalta

  • suoritettiin ammattitaitoa täydentäviä tutkinnonosia työssäoppimisen yhteydessä
  • suunniteltiin ja pilotoitiin käytännössä Välkky-oppilaitosverkoston yhteistä verkkomateriaalia ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien suorittamiseen.
  • toteutettiin opettajien työelämäjaksoja ja työelämäjaksojen yhteydessä koulutetaan työpaikkaohjaajia

 

Toteutusaika: 13.6.2013 – 31.12.2014

Rahoitus:        Opetushallitus

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria

oph r