TIIMITYS – PROJEKTIPOHJAINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

 

Mikä oli Tiimitys-hanke?  

Tiimitys oli Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa kehitettiin ja monipuolistettiin oppimisympäristöjä Hyrian liiketalouden koulutusosastolla nuorten opetuksessa. Hankkeessa kehitettiin malli projektipohjaisesta oppimisympäristöstä, johon integroitiin pilvipalveluita ja yrityselämän toimintamalleja. Hankekumppanina toimi Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.

Miksi projektia tarvittiin?

Hankkeen avulla pyrittiin luomaan työelämälähtöinen ja toiminnallinen malli oppimiseen luokkatilan ulkopuolella. Opiskelijat olivat kiinteästi mukana opiskelun suunnittelussa, ja opiskelu tapahtui projekti- ja tiimiperustaisesti. Oppimiseen liittyi olennaisena osana oppimisen ja osaamisen läpinäkyvyys sekä uudet tavat dokumentoida hankkeen eteneminen sosiaalisen median, esim. blogien, avulla.

Projektin tavoitteet

 • projektipohjaisen oppimisympäristömallin luominen, jossa opiskelijat osallistettiin syvällisesti opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • syväoppiminen tiimityöskentelynä aidossa ympäristössä (pois luokkatilasta) yritysten antamien projektitehtävien mukaisesti
 • työelämäyhteistyön lisääntyminen ja työelämän asiantuntijuuden parempi integrointi opetukseen
 • opiskelijoiden sitoutuminen oppimiseen, opintojen keskeyttämisen vähentäminen
 • uusien sähköisten palveluiden integrointi oppimisen prosesseihin
 • verkostoituminen, vertaisoppiminen ja -tuki
 • oppimisen ja osaamisen läpinäkyvyys 

Toiminnot

 • liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman opiskelijaryhmän sitouttaminen projektipohjaiseen opiskelumalliin
 • tiedotus hankkeesta sekä projektitehtävien hankinta alueen yrityksiltä
 • tiimiperustaisen kilpailun sääntöjen laatiminen (opiskelijaryhmä)
 • some-välineiden käyttöön perehtyminen
 • opiskelu tiimikilpailussa yritysten antamien projektitehtävien mukaisesti
 • oppimisen ja osaamisen dokumentointi some-välineiden avulla.

Tiimityksen etenemistä ja toimintaa kuvattiin blogissa osoitteessa http://www.tiimityshyria.blogspot.fi/.

 

Toteutusaika:   27.5.2013 - 31.12.2014

Rahoitus:         Opetushallitus

 

Lisätietoja       

hankepalvelut(at)hyria   

                                                                                                      oph r