Työelämälähtöisyydella ammatillisen osaamiseen aitoon monipuolistumiseen (Taitamo)

 

Mikä oli TAITAMO-projekti

Työelämälähtöisyydellä ammatillisen osaamisen aitoon monipuolistumiseen (Taitamo) -projektissa etsittiin keinoja yritysten ja oppilaitosten välisen kanssakäymisen monipuolistamiseen. Projektin yritysrajapintatoiminnassa kannustettiin työelämälähtöisten opiskelijaprojektien ohella myös henkilöstöä ja yrityksiä kaksisuuntaiseen osaamisen vaihtoon.

Mihin projektia tarvittiin?

Tarvelähtöisen projektitoiminnan perusajatuksena oli asiakas-, markkina- tai käyttäjälähtöiseen tapaan kehittää omia tuotteita, palveluita tai toimintatapoja ja ratkaista tähän liittyviä haasteita yhdistelemällä uudella tavalla olemassa olevaa tietoa. Haastamalla yrityksiä kyseenalaistamaan vakiintuneita toimintatapojaan voitiin edesauttaa uusien toimintamallien löytämistä ja jo olemassa olevan potentiaalin tiedostamista.

Projektin tavoitteet

 • aktiiviseen yritysrajapintatyöskentelyyn perustuvan yritysyhteistyömallin luominen
 • työelämälähtöisyyden lisääminen eri alojen opiskelussa
 • sosiaalisen median hyödyntäminen oppilaitosten ja yritysten välisessä tiedonsiirrossa ja osaamisen kehittämisessä
 • kaksisuuntaisen osaamisen vaihdon lisääminen yritysyhteistyössä
 • opiskelijoiden ammatillisen identiteetin kasvu

Toiminnot

 • Yritysrajapintatyöskentelyn aktivointi
  • jalostettiin jatkuva toimintamalli monipuolisempaan yritysyhteistyöhön
 • Oppilaitoksen osaamisen saatavuuden parantaminen
  • tehtiin oppilaitoksen osaamisesta ja palveluista helpommin saavutettavia ja lähestyttäviä
  • kehitettiin "yhden luukun" -mallia oppilaitoksen ja sen verkostojen lähestyttävyyden parantamiseksi
 • Sosiaalisen median jalkauttaminen
  • pyrittiin havainnollistamaan sosiaalisen median mahdollisuuksia organisaatioiden viestinnässä


Toteutusaika: 1.1.2012 – 30.6.2014

Rahoitus: EAKR (Hämeen liitto)

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria


hyria
EU aluekehitysrahasto sosiaalirahasto vanha