Sweet Memories - Treasure Box for Intergenerational Activities

Mikä oli Sweet Memories -projekti?

Sweet Memories oli Euroopan unionin Comenius-ohjelman tukema kansainvälinen hanke, joka oli suunnattu Hyrian hotelli-, ravintola- ja catering- sekä sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille ja opettajille. 

Mukana kaksivuotisessa projektissa olivat Hyrian pitkäaikaiset kumppanit (esim. Step by Step ja Let's Talk -hankkeissa) BSZ Mühldorf a. Inn Saksan Baijerista ja Lantwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Itävallan Andorfista. Lisäksi uutena kumppanina oli ranskalainen koulu Lycée professionel Agricole Privé "Le Cep d´Or".

Miksi projektia tarvittiin?

Yhteiskunnan väestönkehityksen vuoksi on tärkeää, että opiskelijat pystyvät toimimaan työssään eri ikäisten ihmisten kanssa. Tämän vuoksi hankkeessa kerättiin eurooppalaisten vanhusten kokemuksia ja elämänmuistoja erilaisista ruoka-, tapa- ja hoivakulttuureista heidän elämänkaarensa eri vaiheissa. Opiskelijoille tarjoutui vanhusten "muistojen aarrearkku" ja he oppivat esim. vanhoista luonnonmukaisista hoitokeinoista ja ruokakulttuureista reseptien kera. Biografinen työ syvensi luottamusta, lisäsi vuorovaikutusta ja kunnioitusta eri sukupolvien välillä.    

Hanke mahdollisti opiskelijoiden ja opettajien kansainvälistymisen ja kansainvälisten valmiuksien sekä ammatillisen osaamisen kehittymisen. Lisäksi hanke rikastutti opintosuunnitelmia ja toi vanhustyön mielekkyyttä tutummaksi.

Projektin tavoitteet

  • nuorten ja vanhusten vuorovaikutuksen edistäminen
  • perimätiedon tallentaminen ja siirtäminen seuraaville sukupolville
  • vanhusten elämänhistorian tunteminen ja sitä kautta hoitotyön laadun edistäminen
  • osastojen välisen yhteistyön edistäminen
  • vanhustyön näkyväksi tekeminen ja merkityksen korottaminen
  • oppimateriaalin tuottaminen (ammatilliset aineet ja kieliopinnot)

Toiminnot

Kaikki partnerit toivat hankkeen toimintoihin oman erityisosaamisensa. Esim. Hyrian sosiaali- ja terveysalan opettajat opettivat kaikille partnereille haastattelutekniikkaa ja jakoivat osaamisensa kuntoutuksen saralla, Moodlen käytössä, ergonomiassa yms. Vastavuoroisesti esim. Saksassa oli vahvaa osaamista liittyen muistisairaiden ”aivojumppaan” ja vanhusten aktivointiin.  

Partnerit yhdessä toteuttivat kyselyn vanhuksille, jolla saatiin mahdollisimman kattavasti tietoa erilaisista vanhusten mielekkäistä kokemuksista (ruokakulttuuri, luonnonlääkitykset, musiikki, rakkausmuistot…). Tältä pohjalta tuotettiin yhteiseen käyttöön virikemateriaalia, jota lähihoitajaopiskelijat ja eri työpaikat voivat käyttää vanhusten viriketuokioiden ja teemapäivien suunnittelussa ja toteutuksessa. Samalla opittiin näkemään eroja eurooppalaisten vanhusten tavoissa ja tottumuksissa. Näiden kokemuksien ja muiden tulosten perusteella voidaan jatkossa tarjota laadukasta, vanhuksen elämäntarinan ja kokemuksen huomioivaa hoitotyötä. Tuloksia ja hetkiä hankkeen toiminnasta tallennettiin materiaalipankkiin, josta alla poimintoja.

2012 Ranskalaisessa keittiöopissa 1 (jpg) (168.3 KB)      2012 Ranskalaisessa keittiöopissa 2 (jpg) (170.9 KB)

Hyrian opetushenkilöstöä Saksassa joulukuussa 2013 (jpg) (99.2 KB)

Päivä virsussa (pptx) (6 MB)

Landfrauenstrudel, resepti (doc) (30 KB)                          Paris Brest, resepti (doc) (315 KB)

Rezepte (docx) (20.1 KB)

Toteutusaika: 1.8.2012–31.7.2014

Rahoitus:

Elinikäisen oppimisen ohjelma/Comenius. Suomen elinikäisen oppimisen ohjelma/Comenius -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi

LLP
Koulutus
cimo