Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon selkokielistämishanke

Mikä oli Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon selkokielistämishanke

Hankkeen tavoitteena oli tukea maahanmuuttajataustaista tutkinnon suorittajaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittamisessa ja auttaa erityisesti tekemään henkilökohtainen näyttösuunnitelma. Hankkeessa tehtiin selkokielistä materiaalia tutkinnon perusteista sekä henkilökohtaisesta näyttösuunnitelmasta.

Hanke toteutettiin syksyn  2009 ja vuoden 2010 aikana. Hanketta osarahoitti Opetushallitus maahanmuuttajakoulutukseen suunnatulla erityisavustuksella.