SOMEMOBIMAMU 2

Mikä oli Somemobimamu 2 -hanke?

Hanke oli aiemmin toteutetun Koulutuskuntayhtymä Tavastian Somemobimamu-hankkeen jatkoa. Hyria koulutus tuli mukaan hankekumppaniksi vuonna 2013.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä tutkintotavoitteisissa koulutuksissa on lisääntymässä. Hankkeessa haettiin uusia välineitä ja ohjauksen muotoja, joilla opiskeluun hakeutuvia nuoria voidaan tukea heidän lähtökohdistaan ja ottaen huomioon mahdollinen erityistuen tarve. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja lisätä sellaisia toimintamalleja ja menetelmiä, joissa yhdistetään ammatillisten aineiden ja suomen kielen opiskelu (suomi toisena kielenä, S2) sekä oppilaitoksessa että työssäoppimispaikoissa. Ohjausmallien ja tukimateriaalien kehittämisessä hyödynnettiiän mobiilioppimista ja sosiaalista mediaa.

Miksi hanketta tarvittiin?

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrää tutkintotavoitteisissa koulutuksissa pyrittiin lisäämään ja ohjautumista oikea-aikaisiin koulutuksiin parannettiin, jotta läpäisy paranisi ja keskeyttäminen vähenisi.

Opetushenkilöstön osaaminen sosiaalisen median (some) käytössä parani ja pedagogiset menetelmät monimuotoistuivat. Rohkeus mobiilioppimisen käytössä S2- ja ammatillisten opintojen integroinnissa kasvoi. 

Tavoitteet

  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadinnan ja uusien pedagogisten valintojen käyttöönoton tukeminen henkilöstöä konsultoimalla
  • ohjausmallien ja tukimateriaalien kehittäminen mobiilioppimista ja somea hyödyntäen
  • S2-opetuksen ja ammattiaineiden opetuksen integrointi
  • verkostotyö, hyvien käytäntöjen vaihtaminen, opiskelijoiden joustava liikkuminen oppilaitosten välillä

 

Rahoitus: Opetushallitus

Toteutusaika: 21.5.2013 – 31.12.2014

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria

 

oph r