Paikantaja

Mikä oli Paikantaja-projekti?

Hyvinkään ja Riihimäen TE-toimistojen aloitteesta syntynyt ESR-rahoitteinen Paikantaja-projekti edisti ammatillisen tutkinnon suorittaneiden alle 25-vuotiaiden nuorten työllistymistä. Nuoret, jotka eivät olleet työllistyneet valmistumisensa jälkeen, saivat projektin kautta lisää työelämässä tarvittavia taitoja, pystyivät ohjauksen avulla laajentamaan näkemystään mahdollisista työpaikoista ja saivat valmiuksia työllistää itsensä myös yrittäjinä. 

Miksi projektia tarvittiin?

Riihimäen-Hyvinkään talousalueella oli työttömänä 30.6.2010 yhteensä yli 650 alle 25-vuotiasta nuorta. Näistä vähintään ammatillisen perustutkinnon suorittaneita oli 320 nuorta. Viime lamassa 1990-luvun alussa opittiin, että nuorten työttömyys johtaa erityisen helposti syrjäytymiseen, joka voi alkaa jo muutaman kuukauden työttömyyden jälkeen. Valtiontalouden tarkastusvirasto on laskenut, että yhden nuoren syrjäytyminen maksaa yhteiskunnalle 27.500 euroa vuodessa. 

Projektin tavoitteet

  • Paikantaja tuki ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden alle 25-vuotiaiden työllistymistä ja ehkäisi syrjäytymistä ohjauksen ja ammatillisia valmiuksia lisäävän koulutuksen avulla.
  • Paikantaja ehkäisi syrjäytymistä yksi nuori kerrallaan. Projekti lisäsi siihen osallistuneiden nuorten ammatillisia valmiuksia ja henkistä hyvinvointia. Projektin ohjaukseen osallistui kolmen vuoden aikana vähintään 200 nuorta.
  • Oppilaitokseen syntyi malli, jonka avulla seurataan systemaattisesti opiskelijoita valmistumisen jälkeen ja tarjotaan tarvittaessa tukea oman paikan löytämisessä, ja kannetaan näin vastuuta opiskelijoista myös opintojen päätyttyä.

Toiminnot

  • Tuettiin ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden nuorten työllistymistä henkilökohtaisen ohjauksen ja erikseen järjestettävän työvoimakoulutuksen avulla.
  • Kartoitettiin oppilaitoksesta valmistuneiden nuorten työllistymistilanne 1-2 vuotta valmistumisen jälkeen.
  • Projektin aikana aloitettiin kokeiluna perustutkintoon opiskelevien työelämään ohjaus, jonka tavoitteena on edistää siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta työelämään.

 

Toteutusaika: 1.8.2010 – 31.1.2014

Rahoitus: ESR (Hämeen ELY) sekä Hausjärven, Hyvinkään ja Riihimäen kunnat

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria

ESR lippu vanha
vipuvoima EU 2007-2013