Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Mikä oli Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso?

Oppisopimuksen ennakkojaksolla kehitettiin ammatillisen koulutuksen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja siten, että sitä voisi käyttää oppisopimuskoulutuksen valmistavana ennakkojaksona. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso oli tarkoitettu alle 25-vuotiaille, vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa oleville nuorille.

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso -hanke toteutettiin Välkky-verkostohankkeena, jossa mukana olivat Hyria koulutuksen (koordinaattori) lisäksi Forssan ammatti-instituutti, Koulutuskeskus Tavastia ja Kiipulan ammattiopisto.

Miksi hanketta tarvittiin?

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso oli osa nuorisotakuuta ja Valma-kokonaisuudistusta. Hankkeessa voitiin kokeilla ennakkoluulottomasti erilaisia tapoja toteuttaa ennakkojaksoa. Syksyllä 2015 ennakkojaksosta tuli osa Valma-koulutusta.

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

  • mahdollisti työnantajan ja opiskelijan arvioida oppisopimuksen edellytyksiä
  • tuki peruskoulusta toisen asteen koulutukseen siirtymistä
  • oli osa nuorisotakuun toteutusta
  • oli työväline joustavien opintopolkujen rakentamisessa oppilaitoksessa jo opiskeleville.

 Tavoitteet

Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakson tavoitteena oli mahdollistaa työnantajan ja opiskelijan tutustuminen toisiinsa sekä rohkaista työnantajia palkkaamaan nuoria oppisopimuksella. Ennakkojakson aikana molemmat osapuolet voivat arvioida oppisopimuskoulutuksen edellytyksiä.

Toteutus

Ennakkojakso toteutettin sekä oppilaitoksessa että työpaikalla seuraavasti:

  • aloitusjakso oppilaitoksessa (kesto 6 viikkoa)
  • työelämäjakso työpaikalla (kesto 12 viikkoa); opiskelija on neljä päivää viikossa työssä ja yhden päivän oppilaitoksessa
  • jatko-ohjausjakso oppilaitoksessa (kesto 1-2 viikkoa).

 

Aloitusjakson tavoitteena oli opiskelussa, työnhaussa sekä työssä tarvittavien taitojen vahvistaminen. Opiskelijoita autettiin ottamaan yhteyttä työnantajiin sekä valmistautumaan työhaastatteluihin ja työn aloittamiseen.

Työelämäjakso sisälsi aitoihin työtehtäviin liittyvää tavoitteellista työssäoppimista nimetyn työpaikkakouluttajan ohjauksessa. Näin opiskelijalle ja työnantajalle mallinnettiin, mitä oppisopimusopiskelu tarkoittaa käytännössä. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso oli harjoittelua, ei vielä työsuhde/oppisopimus, eikä sen ajalta ei maksettu palkkaa.

Ennakkojakson pituus määräytyi opiskelijalle tehtävän henkilökohtainen suunnitelman mukaan. Jatko-ohjausjakson tavoitteena oli oppisopimus tai opiskelija ohjaaminen muiden työ- / koulutusmahdollisuuksien pariin.

Hankkeen wiki-sivut: http://opsoennakkojakso.wikispaces.com/Etusivu

Haku koulutukseen: http://www.hyria.fi/koulutukset/nuorten_koulutukset/valmistavat_ja_valmentavat_koulutukset

Toteutusaika: 7.2.2014 - 31.12.2015

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria