On the go – Towards Multicultural Nursing Teams IVT

Mikä oli ON THE GO – TOWARDS MULTICULTURAL NURSING TEAMS IVT -projekti?

Tämän Euroopan unionin Leonardo da Vinci -ohjelman tukeman opiskelijaliikkuvuushankkeen avulla sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille mahdollistettiin työssäoppimisjakso partnerioppilaitosten kautta hankituissa alan työpaikoissa. Vaihtojakson ja siihen liittyvän valmennuksen kautta opiskelijoilla on mahdollisuus valmentautua mentoreiksi tukemaan oman työyhteisönsä monikulttuurista henkilökuntaa.

Vaihtojaksojen suunnittelussa ja toteutuksessa käytettiin hyväksi pohjoismaisten oppilaitosten Amiedun (ESR-Cofi-Coping with Finns -projekti), Hyrian (Gateway-projekti) ja Paulus Sykehjemin (työtyytyväisyys/monikulttuurinen tiimi -tutkimus) aikaisemmissa hankkeissa tuotettuja materiaaleja ja toimintomalleja.

Hankkeen koordinaattorina toimi Ami-Säätiö (Amiedu) ja partnereina olivat Hyria, Attendo Care, Paulus Sykehjem, Norja, Carol Davila Nursing School, Romania sekä NCVT with in BCCI, Bulgaria.

Miksi projektia tarvittiin?

Pohjoismaat ovat työperäisen muuton vastaanottavia maita, kun taas Romania ja Bulgaria ovat työperäisen muuton lähtömaita. Eri kulttuureista tulevien työntekijöiden toimiva yhteistyö hoitoalalla on yhä kasvava haaste. Hankkeen avulla edelleen kehitettiin valmennus- ja perehdytysmalleja toimivien monikulttuuristen työyhteisöjen tueksi, hoitotyön monikulttuurisuusosaajia työpaikoille sekä Eurooppa-tasolla edistettiin tutkintojen tunnettavuutta, yhteneväisyyttä, vertailtavuutta ja osaamisen tunnustettavuutta.

Projektin tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää erityisesti lähihoitajaopiskelijoiden monikulttuurisia työyhteisötaitoja tutkinnon perusteisiin sisältyen, kasvattaa heitä asenteellisesti ja ammatillisesti myönteiseen suuntaan suhteessa maahanmuuttajatyötovereihin ja -opiskelutovereihin. Hankkeen myötä oli tarkoitus tuottaa tulevaisuuden monikulttuurisuustietoisia ja -taitoisia työpaikkaohjaajia, jotka tiimissä toimiessaan vahvistavat sopeutumista, yhteishenkeä, työtyytyväisyyttä sekä työhön sitoutumista.

Toiminnot

Hankkeen aikana 20 suomalaista opiskelijaa suoritti kansainvälisen työssäoppimis- tai opiskeluvaihtojakson partnerimaissa. 

Toteutusaika            1.8.2011–31.5.2013

Rahoitus

Elinikäisen oppimisen ohjelma/Leonardo da Vinci. Suomen elinikäisen oppimisen ohjelman/Leonardo da Vinci -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi

LLP

Koulutus

cimo