OHO – Osallistuva hyvinvoiva oppimisympäristö

Mikä oli OHO-hanke?

OHO-hanke oli osa laajempaa opetushallituksen rahoittamaa hanketta, jota koordinoi Validia Ammattiopisto. Muina yhteistyökumppaneina olivat Seurakuntaopisto, Helsingin Diakoniaopisto, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto, Bovallius-ammattiopisto ja Keskuspuiston ammattiopisto.

Hyriassa tuettiin ja jatkettiin jo aloitettua työtä, jolla saadaan opiskeluhuoltolain mukanaan tuomat muutokset osaksi arjen toimintatapoja. Painopisteenä Hyrian hankkeessa olivat

 • yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman valmisteluprosessin ja toimeenpanon tuki
 • opiskelijoiden hyvinvointia edistävien opiskeluhuollon toimintamallien ja materiaalinen kehittäminen ja levittäminen alueellisesti
 • yhteistyö partnerioppilaitosten kanssa
 • toimintamallien ja viranomaisyhteistyön kehittäminen äkillisiä kriisi-, uhka- ja vaaratilanteita varten.

 

Erittäin tärkeänä osana hanketta olivat opiskelijat. Opiskelijat olivat aktiivisia toimijoita niin suunnitelmien luomisessa kuin hankkeen aikana toteutettavissa toimenpiteissä.

Hankkeen tavoitteet

Opiskelijoiden hyvinvointia lisättiin

 • opiskelijoita osallistamalla, heidän vaikutusmahdollisuuksiaan lisäämällä ja hyviä/entistä monipuolisempia varhaisen tuen tapoja luomalla
 • saamalla opiskelijat aktiivisiksi toimijoiksi niin yhteisöllisessä kuin yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa
 • toimimalla opiskeluhuollossa johdetusti ja suunnitelmallisesti
 • luomalla lain edellyttämät oppilaitoksen sisäiset ja kuntien väliset ohjaus- ja johtamisrakenteet
 • juurruttamalla yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä toiminta oppilaitoksen toimintakulttuuriin.

 

Hankkeen toiminnan tuloksena  

 • alueen opiskelijoiden saamien opiskeluhuollon palvelujen laatu parani
 • oppilaitosten, huoltajien, kuntien ja muiden sidosryhmien yhteistyö ja toimintatavat syvenivät
 • henkilöstön osaaminen lisääntyi.

 

Hankkeen aikana tuotettuja toimintamalleja ja materiaalia jaettiin erilaisissa hanketapaamisissa, hankkeen blogin kautta  ja Hyrian verkkosivuilla. Tutustu OHO-blogiin!

Toteutusaika: 24.6.2014 – 31.12.2015

Rahoitus: Opetushallitus                                                                                          

Lisätietoja

Hankepalvelut(at)hyria.fi                    

                                                     oph r


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.