Työssäohjaus ja mentorointi osaamisen kehittämisen tukena

 

Mikä oli Mentorointi-hanke?

Työssäohjaus ja mentorointi osaamisen kehittämisen tukena -hankkeessa mentorointia toteutettiin majoitus- ja ravitsemisalan sekä puhdistuspalvelualan esimiestehtävissä toimivien kanssa työnohjauksessa ja työelämän osaamisen kehittämisen tukena.

Osaamisen aihealueet nostettiin esille em. alojen esimiestason tutkintojen perusteista. Osaamisen kehittämisessä keskityttiin esimiestyön eri osa-alueista erityisesti työnohjaukseen ja neuvontaan, perehdyttämiseen, palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen sekä osaamisen ja ammattitaidon arviointiin. Hyrian painopisteenä oli työpaikkojen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä tukevien toimintamallien ja työtapojen kehittäminen sekä uusien työelämälähtöisten ala- tai aihekohtaisten toimintamallien kehittäminen.

Hankkeessa olivat mukana Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Hyria koulutus Oy, Vaasan aikuiskoulutuskeskus ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Työelämän edustajia oli mukana 13 työpaikalta eri puolilta Suomea. Hankekumppanit tekivät tiivistä yhteistyötä omien työelämäkumppaniensa kanssa mentoroinnin kautta. 

Miksi projektia tarvittiin?

Hankkeessa oli tarkoituksena mentoroinnin avulla monipuolistaa, lujittaa sekä tukea koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhteistyötä työelämälähtöisesti. Mentorointi toimi mallina ja osaamisen kehittämisen metodina.  

Projektin tavoitteet

  • Mentoroinnin käyttö yhteistyön toimintamallina lisäämässä, lujittamassa ja kehittämässä koulutuksen järjestäjän ja yritysten ja julkisyhteisöjen kumppanuutta
  • Työelämälähtöisen ja innovaatiotoimintaa tukevan osaamisen kehittäminen ja monipuolistaminen mentorointimallin avulla, esim. elinikäinen oppiminen työelämässä; työelämän ohjaus, neuvonta, perehdytys ja arviointiosaamisen kehittäminen
  • Osaamisen tukemisen ja kehittämisen siirrettävyys työelämään
  • Mentoroinnin siirtäminen työelämään joustavana työnohjauksen ja oppimisen muotona
  • Koulutuksen järjestäjän asiakaslähtöisen työelämäosaamisen kehittäminen mentorointia hyödyntäen 

Toiminnot

- syksy 2013; suunnittelu, painopisteet eri oppilaitoksilla, toimintasuunnitelma yhteistyökumppaneiden kanssa

- tammi-toukokuu 2014; mentorointiryhmien perustaminen; mentorointisessiot  toimintasuunnitelman mukaan

- touko-syyskuu 2014; mentorointiryhmissä olleet työelämän edustajat hankkivat omalta työpaikaltaan kolme uutta henkilöä ja muodostavat työpaikalla uuden mentorointiryhmän, johon aikaisemmassa vaiheessa opittu osaaminen aiheista siirretään

- syksy 2014: toimenpiteiden onnistumisen arviointi ja edelleen kehittäminen

Toteutusaika:   14.6.2013 – 31.12.2014

Rahoitus:          Opetushallitus

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria.fi oph r