Liiketalouden TOP10 -hanke – työssäoppimalla asiakaspalvelun, myynnin sekä talous- ja toimistopalveluiden ammattilaiseksi

Mikä oli Liiketalouden TOP10 -hanke?

Liiketalouden TOP10 -hanke kehitti yhteistyössä työelämän kanssa erilaisia yhteistyömuotoja edistämään opiskelijoiden parempaa kiinnittymistä opintoihin, lisäsi opiskelijoiden motivaatiota ja ehkäisi näin koulutuksen keskeyttämistä. Työssäoppimisella pyritään mahdollistamaan joustavat opintopolut, ammatillisen osaamisen kasvu ja opiskelijan työelämäverkostojen lisääntyminen. Hankkeesta hyötyivät:

1.      Liiketalouden perustutkintoon opiskelevat nuoret

 •   motivoitumista ja opintoihin kiinnittymistä edistettiin mahdollistamalla työoppimisen kautta toteutettavat yksilölliset

         opintopolut

 •   siirtymistä ammatillisista opinnoista työelämään edistettiin työssäoppimisen kautta rakentuvien verkostojen avulla

 

2.      Alueen työnantajat

 •   konkreettista tukea, ohjausta ja palveluja työssäoppimispaikkana toimimiseen sekä nuoren työllistämisen tueksi

 

3.      Ammatilliset opettajat, yhteisten aineiden opettajat (atto), muu ammatillisen koulutuksen henkilöstö ja

         oppisopimustoimijat

 •   mukana olevat opettajat saivat perehdytystä työssäoppimisen ohjausmallin käyttöönotossa ja opetussuunnitelmien

         kehitystyössä

 •   osaamista uudentyyppisten työpaikalla tapahtuvan opiskelun toteuttamismallien käyttöönotossa sekä 

         työssäoppimisen ohjauksessa.

Hyria koulutus Oy:n osahankkeessa tavoitteena oli lisäksi Stude Co.- ja Tiimitys-hankkeissa rakennettujen yrittäjyysosaamisen ja projektipohjaisen oppimisen mallien juurruttaminen liiketalouden perustutkinnon opetukseen sekä mallien pilotointi ja levittäminen Hyriassa muille aloille.

Liiketalouden TOP10 -hankkeeseen osallistui kahdeksan koulutuksenjärjestäjää:

 • Hyrian lisäksi viisi muuta toisen asteen ammatillista peruskoulutusta järjestävää oppilaitosta eri puolilta Etelä-Suomea (koordinointi: Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia)
 • yksi toisen asteen ammatillinen erityisoppilaitos
 • yksi ammattikorkeakoulu/ammatillinen opettajakorkeakoulu ja lisäksi
 • joukko alueellisia kehittämisyhtiöitä, yrittäjäjärjestöjä ja kauppakamareja sekä
 • paikallisia yrittäjiä ja työnantajia.

Miksi hanketta tarvittiin?

Hanke tuki Hyrian laadukkaan ja tuloksellisen opetuksen painopisteitä, mm. työelämälähtöisyyden varmistamista sekä työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisäämistä ja keskeyttämisen vähentämistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää myös, että ammatillisessa koulutuksessa hyödynnetään työvaltaisia oppimisympäristöjä ja -mahdollisuuksia sekä kehitetään työpaikoilla tapahtuvan opiskelun ja oppisopimuskoulutuksen välineitä ja menettelyjä.

Hankkeen avulla tavoiteltavat tulokset 

 • Työssäoppimisen määrä lisääntyy, mikä parantaa koulutuksen työelämävastaavuutta.
 • Työssäoppimisen laatu paranee.
 • Opiskelijoiden työelämätaidot vahvistuvat, valmistuvalla opiskelijalla on monipuolisempi ja käytännönläheisempi ammattitaito sekä opiskelijoiden työllistyminen paranee.
 • Opettajien työelämätuntemus vahvistuu ja opettajien työssäoppimisen joustavaan toteuttamiseen liittyvä osaaminen kehittyy

 

Toteutusaika: 10.2.2014 - 31.12.2015

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja

hankepalvelut(at)hyria                                       


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.